Anna Maria Svensson


Mer information om Anna Maria Svensson

Anna Maria var född vid Klints i Othem.


Platser kopplade till Anna Maria Svensson

Fler personer inlagda av Halla sockenförening


Publicerad av

Gunnel Klasén
Föreningsredaktör för Halla Sockenförening, Bygdeband. Kan nås på: gunnel.klasen@gmail.com

Källa