Johan Largo (1810- ) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Född

Födelsedatum
1810-

Händelser kopplade till Johan Largo (1810- ) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Mer information om Johan Largo (1810- ) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote

Centrala soldatregistret aktnr VG-01-0119-1830 – Livkompaniet, Falkagårdens rote, f. 1810, antagen 1830, avsked 1847

Generalmönsterrulla 1836 bild 45 – 119 – Säfwared & Broby – Johannes Månsson, Sven Jonsson, Jacob Andersson, Lars Jonsson – Spel i Nummer Johan Largo Westg. – 25½ (år) 5½ (tjänsteår) 5 (fot) 10½ (tum) og – (föreg. GM) Approbs Spel i Nummer – pr

GMR 1843 bild 51 – 119 – Säfvared och Broby – Johannes Månsson, Sven Jonsson, Jacob Andersson, Lars Jonsson, Olof Johansson, Sven Månsson – Spel i Numero Johan Largo – 33 1/12 – 12 ½ – 5 – 9 – og – Pr. (Spel i Nummero) – pres.

GMR 1846 bild 43 – 119 – Säfwared och Broby – Lars Jönsson mfl – Spel i Numa  Johan Largo – 36 ½ (år) 15 6/12 (tjänsteår) 1830 16/12 (antagningsdag) 5 (fot) 9 (tum) g – praes – pr

GMR 1849 bild 58 – 119 – Falkag. i Säfwareds Socken och Broby Tomten i Broby Socken af Skaraborgs Län – Lars Jonsson mfl – Spel i Nummer Johan Largo – (föreg. GM) Pr – erhållit afsked den 29 September 1847, ersatt med f. d. hautboisten vid Kongl. 2dra Lif Gardet – Spel i Nummer Petter Wisette – 49 7/12 (år – dold notis) 5 (fot 7 (tum) Gift – aom blifvit tillagd Fält Musikants namn, heder och wärdighet, förut kallad vid samma namn, född i Fredrikshall i Norrige den 25 December 1806, antagen den 29 Mars 1848 – (denna GM) Pres.

 


Platser kopplade till Johan Largo (1810- ) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote

Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa