Petter Wisette (1806-1850 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Född

Halden (Fredrikshald), Norge

Födelsedatum
1806-12-25

Händelser kopplade till Petter Wisette (1806-1850 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Mer information om Petter Wisette (1806-1850 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote

Centrala soldatregistret aktnr VG-01-0119-1848 Livkompaniet, Falkagårdens rote – född 1806, antagen 1848, avsked 1850

Generalmönsterrulla 1849 bild 58 – 119 – Falkag. i Säfwareds Socken och Broby Tomten i Broby Socken af Skaraborgs Län – Lars Jonsson mfl – Spel i Nummer Johan Largo – (föreg. GM) Pr – erhållit afsked den 29 September 1847, ersatt med f. d. hautboisten vid Kongl. 2dra Lif Gardet – Spel i Nummer Petter Wisette – 49 7/12 (år – dold notis) 5 (fot 7 (tum) Gift – aom blifvit tillagd Fält Musikants namn, heder och wärdighet, förut kallad vid samma namn, född i Fredrikshall i Norrige den 25 December 1806, antagen den 29 Mars 1848 – (denna GM) Pres.

GMR 1752-1756 bild 56 – 119 Falkag. i Säfvareds Socken och Broby Tomten i Broby Socken af Skaraborgs län – Lars Jonsson mfl – Spel i Num:ro, Fältmusikanten Peter Wisette, erhållit afsked  den 31 Juli 1850. Ersatt med f.d. Hautboisten vid Svea LifGarde, Spel i Nummer, Fältmusikanten Ferdinand August Braun, som blifwit tillagd Fältmusikants namn, heder och wärdighet. Förut kallad wid samma Namn, född i Glashytte  stad i Konungariket Saxen den 1. Aug. 1819. Antagen den 1. October 1850 – 32 10/12 (år) – 12 2/12 (tjänsteår) 5 (fot) 7 (tum) ogift (denna GM) approberad


Platser kopplade till Petter Wisette (1806-1850 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote

Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa