Johan Gustaf Andersson (1824-1860 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Född

Skara stadsförsamlings födelsebok C: 5 - 1817-1832 s. 83 - 1824 - Febr. 20-22 - Johan Gustaf - Clar.Blås. Joh. Andersson o.H. Britta Mar. Fogelström - 29 - (faddrar) Serg. Wallgrens H, C. Fagergren, Serg. Roos o. H. Anna Rönnberg, Demois. Joh. Bergman

Födelsedatum
1824-02-20
Födelseplats
Skara domkyrkoförsamling, Skara kommun

Händelser kopplade till Johan Gustaf Andersson (1824-1860 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote


Mer information om Johan Gustaf Andersson (1824-1860 c) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 119, Falkagårdens rote

Son till klarinettblåsaren Johan Andersson i Skara och h h Britta Mar. Fogelström.

Centrala soldatregistret aktnr VG-01-0119-1859 – Jonas – Livkompaniet, Falkagårdens rote, f. 1824,  antagen 1859, avsked 1860

Generalmönsterrulla 1860 bild 1060 – 119 – Falkag. i Säfvareds Socken och Broby Tomten i Broby Socken af Skaraborgs län – Lars Johanssons Sterbhus mfl – Spel i Nummer Carl Gustaf Hamberg afskedad ad interim den 24 Augusti 1859 ersatt med Harmonisten från Kongl. Svea Lif Garde Spel i Nummer Fältmusikanten Johan Gustaf Andersson som blifvit tillagd Fältmusikants namn heder och wärdighet den 12 mars 1860, förut kallad vid samma namn, född i Skara Stad den 20 Februarii 1824, antagen den 12 mars 1860. Förut tjent vid Regementet 18 år och vid Kong. Svea LifGarde 2 10/12 år. Erhållit interims afsked den 16 Junii 1860. Nummern Vacant att ersätta (texten mycket otydlig)


Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa