Johan Petter Pettersson (1841- ) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet, Falkagårdens rote


Född

Födelsedatum
1841-11-16
Födelseplats
Skede församling, Vetlanda kommun

Händelser kopplade till Johan Petter Pettersson (1841- ) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet, Falkagårdens rote


Mer information om Johan Petter Pettersson (1841- ) fältmusikant, Västgöta regemente, Livkompaniet, Falkagårdens rote

Centrala soldatregistret aktnr VG-01-0119-1863 – Livkompaniet, Falkagårdens rote, född 1841, antagen 1863, avsked 1874

Generalmönsterrulla 1864 bild 57 – 119 – Falkagård i Säfvare och Tomten i Broby Socken Skaraborgs län – Swen Månsson mfl – Nummren wid 1860 års General Mönstring vacant att ersättas. Ersatt med f.d. furiren wid Kong. Wermlands Regemente, NummerSpel med Fältmusikants n.h.o.w. August Stridsberg, antagen till NummerSpel den 10 Januari 1861. Constituerad till Fältmusikant på stat den 5 November 1861. Ersatt med Nummerspelet wid Kongl. Kalmar Regemente, Spel i Nummer, Fältmusikanten Johan Petter Pettersson som blifvit tillagd Fältmusikants namn, heder och wärdighet den 1 April 1863. Förut kallad vid samma namn, född i Skede socken af Jönköpings län den 16 November 1841. Antagen den 1 April 1863. Förut tjent wid Norra Kalmar Regemente 4 år – 4 (tjänstår vid Kongl. Calmar Regte) – 5 2/12 (tjänstår) 5 (fot) 5 (tum) – ogift – Approberad

GMR 1869 bild 58 – 119 – Falkagården i Säfvared och Tomten i Broby skn, Skaraborgs Län – Joh.s Andersson mfl – Spel i Nummer Johan Petter Pettersson som blifvit tillagd Fältmusikants namn, heder och värdighet den 1 April 1863, förut kallad vid samma namn, född i Skede skn, Jönköpings Län deb 16 November 1841. Antagen den 1 April 1863. Förut tjent vid Kongl. Calmar Regemente 4 år – 27 7/12 (år) 4 (tjänst i annat reg) 10 2/12 (tjänsteår) 5 (fot) 5,2 (tum) gift – approberad – praes. — GMR 1872 bild 97.

GMR 1876-1879 bild 82 – 119 – Falkagård i Säfvareds socken och Tomten i Broby socken Skaraborgs Län – Johannes Olofsson mfl – Spel i Nummer Johan Petter Pettersson – erhållit interimsafsked  d. 30 September 1874. Ersatt med f.d. Nummer Spelet vid Kongl. Marin Regementet  med fältmusikants namn, heder och värdighet, Spel i Nummer August Edvard Nilsson, förut kallad vid samma namn. Född i Augerums socken Kalmar LÄn den 4 Februari 1845. Antagen den 3 Mars 1875. Förut tjenst vid Kongl. Marin Regemenet i 16 3/12 år – 31 4/12 (år) 16 3/2 (tjänst i annat reg) 17 6/12 (summa tjänsteår) 5 (fot) 7 (tum) ogift

 

 


Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa