Axel Otto Nyberg (1834-1866 c) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 120, Pilagårdens rote.


Född

Stockholms stad

Födelsedatum
1834-04-23

Händelser kopplade till Axel Otto Nyberg (1834-1866 c) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 120, Pilagårdens rote.


Mer information om Axel Otto Nyberg (1834-1866 c) spel i nummer, Västgöta regemente, Livkompaniet nr 120, Pilagårdens rote.

Centrala soldatregistret aktnr VG-01-0120-1864 – Axel Olof Nyberg, Livkompaniet, Pilagårdens rote, född 1834, antagen 1864, avsked 1866

Generalmönsterrulla 1864 bild 57 – 120 – Pihlag. i Säfwared och Broby Qvarneg. i Broby Socken Skaraborgs län – Jacob Månsson mfl – Spel i Nummer Carl Wilhelm Crusell med döden afgången den 14 December 1863. Ersatt med f.d. Hornblåsaren wid Kongl. Swea LifGardet, Spel i Nummer Axel Otto Nyberg, förut kallad wid samma namn, född i Stockholms stad den 23 April 1834. Antagen den 20 Februari 1864, förut tjent wid Kongl. Swea Lif Gardet 11 7/12 år – 30 … (år) 11 4/12 (tjänsteår annat reg) 17 4/12 (summa tjänsteår) 5 (fot) 7,5 (tum) Gift – (denna GM) approberad

GMR 1869 bild 58 – 120 – Pihlag. i Säfvared Skn och Broby Qvarngården i Broby Skn Skarabergs Län – Jakob Månsson mfl – Spel i Nummer – Axel Otto Nyberg ur Regementets Rullor afförd den 30 December 1866. Ersatt med Carl Gustaf Johansson, förut kallad vid samma namn, född i Ystad af Malmöhus Län den 27 Oktober 1849, antagen den 28 Januari 1867 – 19 8/12 (år) 2 5/12 (tjänsteår) 5 (fot) 9,5 (tum) ogift (denna GM) praes


Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa