Mårten Persson


Händelser kopplade till Mårten Persson

Giftermål

Datum
1649

Mer information om Mårten Persson


Platser kopplade till Mårten Persson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa