Elin Larsdotter (gift Persson)


Händelser kopplade till Elin Larsdotter (gift Persson)

Giftermål

Datum
1649

Mer information om Elin Larsdotter (gift Persson)


Platser kopplade till Elin Larsdotter (gift Persson)

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa