Olof Andersson


Händelser kopplade till Olof Andersson

Giftermål

Datum
1720-09-25

Mer information om Olof Andersson


Platser kopplade till Olof Andersson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa