Brita Jakobsdotter (gift Tomasson)


Händelser kopplade till Brita Jakobsdotter (gift Tomasson)


Mer information om Brita Jakobsdotter (gift Tomasson)


Platser kopplade till Brita Jakobsdotter (gift Tomasson)

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa