Erik Vilhelm Alfred Sundén


Död

Dödsdatum
1991-11-15
Dödsplats
Karlskoga församling, Karlskoga kommun

Mer information om Erik Vilhelm Alfred Sundén


Platser kopplade till Erik Vilhelm Alfred Sundén

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa