Sally Kristina Sundén


Händelser kopplade till Sally Kristina Sundén

Migrering

Emigrerade till N. Amerika från Degerfors

Datum
1923-02-16

Mer information om Sally Kristina Sundén


Platser kopplade till Sally Kristina Sundén

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa