Lars Gustaf Boström, kronojägare


Född

Födelsedatum
1804
Födelseplats
Stigtomta socken, Stigtomta församling

Död

Dödsdatum
1886
Dödsplats
Ludgo socken, Ludgo-Spelvik församling

Mer information om Lars Gustaf Boström, kronojägare

Boström var född 1804 i Stigtomta och dog 1886 i Gustafslund i Ludgo. Boström och hans maka fick tre barn som alla dog före fem års ålder och de skaffade fosterbarn. Efter hustruns död gifte Boström om sig med en 30 år yngre kvinna och fick fler barn. Han belönades 1858 av Kongl. Direktionen över Allmänna Barnhus-inrättningen i Stockholm med en medalj ”af silfver att i kedja af samma metall å bröstet bäras” för ”utmärkt vårdnad om till fosterbarn uttagna Barnhusbarn”. Boström besökte Stockholm och anledningen till detta var kanske att han skulle hämta medaljen. Byggnaden Gustafslund flyttades ca 1910 av sonen Axel från L Råggärdet till soldattorpet Svaneborg i Ludgo. Boström var morfars far till två syskon, nuvarande ägarna till Nilslund i Ludgo.

Fosterbarnen var:
  1. Berta Fredrika (ändrades 1895 till Beata Fredrika), född i januari 1838 i Stockholm, kom till Boströms samma år. Dog 1905 i Västerhaninge. Hennes make hängde sig tre månader tidigare.
  2. Johan Ludvig, född i Stigtomta 1835, kom till Boströms 1845, dog av mässling 1862 på Åboö i Ripsa som gift skogvaktare.

Boström blev i Stockholm bestulen på två harar. Citat från tidningen Folkets Röst 1854-12-13:

Sistl. fredag kl. half 12 anmälte kronojägaren Lars Gustaf Boström från lägenheten Lilla Råggärdet, Ludgo socken af Nyköpings län, att han på morgonen i gården till huset n:o 62 Hornsgatan blifvit frånstulen 2 st. harar, och att en af dessa blifvit påträffad vid Munkbrotorget hos månglerskorna Maria Carlsson, boende i huset n:o 16 Besvärsgatan och Maria Charlotta Stedt, boende i huset n:o 74 samma gata, hvilken han äfven erhöll; och blefvo Carlsson och Stedt kallade till inställelse sistl. lördag i poliskammaren.
Polism. (till Carlsson): Hur hade ni kommit åt den der haren?
Carlsson: Köpt den förstås – för trettiosex skillingar, högädle herr nådig lagman!
Polism.: Och Stedt var med i den der affären?
Stedt (låtsande gråta): Ja, den der sakramenskade haren har gjort mig så mycken förargelse att jag önskat honom så långt som pepparn vexer.
Polism.: Men nog kunde ni fatta att hararna voro stulna då de kunde säljas för 36 sk.
Carlsson: Nej – hararna voro Gudnås rätt magra, och så hade den ene för öfvrigt ett afbrutet ben.
Boström (infallande): Ja det gaf jag honom med bössan. – Han måste naturligtvis ha någon blessyr för att kunna dö.
Polism.: Yrkar Boström något ansvar å Carlsson och Stedt?
Boström: Nej, intet annat ansvar än jag vill blott ha mina harar igen.
Carlsson: Och jag vill gerna släppa den efter. – Hm! Komma i klister för en hare – det har då aldrig händt mig förr.
Polism.: Nåh, då är saken uppgjord?
Stedt: Nej inte alldeles: Boström kallade mej för tjufkärring, och att så der bli utskälld för en hare – det är väl mycket, det.
Polism.: Stedt bör vara nöjd med att så der lindrigt komma från saken. – Boström behåller haren.
Boström: Och så ville jag anhålla att äfven bekomma den andra haren genom poliskammaren.
Polism.: Den lär väl ej kunna ertappas.
Boström: Men nog gaf jag honom så pass krut och bly att han ej sjelf kunde gå sin väg.
Polism.: Boström får – som jag sagt – den haren åter som kommit till rätta. – Adjö!
Och dervid blef det.


Bilder på Lars Gustaf Boström, kronojägare

Platser kopplade till Lars Gustaf Boström, kronojägare

Fler personer inlagda av Ludgo Spelvik hembygdsförening


Publicerad av

Anders Bennevall
E-post: andben46(snabel-a)hotmail.com

Källa