Börje von Gardemein


Född

Händelser kopplade till Börje von Gardemein


Mer information om Börje von Gardemein

Var bosatt i St Broby i Gammalkil, var med om tillkomsten av Ulrika Kyrka och var allmogen behjälplig med skrivningar till olika myndigheter.Tjänstgjort vid Jämtlands kavalleri regemente och beviljades förflyttning till Östgöta kavalleri efter sitt giftemål. Finns porträtt på Börje i Ulrika Kyrka. Han deltog i flera fälttåg och blev flera gånger skadad. Slutade som ryttmästare 1750. Omkring 1710 köpte han ett skattehemman vid Åsarp i Vikingstad av Johan Henric Nordberg


Fler personer inlagda av Vikingstads hembygdsförening


Publicerad av

Göran Nilseryd