Viktor Tage Sjöberg


Händelser kopplade till Viktor Tage Sjöberg

Giftermål

Datum
1939-04-29

Mer information om Viktor Tage Sjöberg


Bilder på Viktor Tage Sjöberg

Platser kopplade till Viktor Tage Sjöberg

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa