Hans Göransson Föch


Född

Mer information om Hans Göransson Föch

Han inskrevs 30/6 1667 som student vid Lunds universitet. Kallades till pastor i Norra Åkarp 13/4 1671, prästvigdes 9/6 samma år och installerades trinitatisöndagen samma år av prosten Hans Andersson från Vinslöv. Enligt berättelser blev han ofta anfäktad av snapphanar, men enligt andra uppgifter hade han genom sitt oförskräckta sinne och kraftiga tilltal skaffat sig sådan respekt att de icke vågade ofreda honom. 1685 absolverade han en kvinna som fött 5 oäkta barn.
Han anhöll 1698 hos domkapitlet att ”blifa försäkrad om att hans hus efter hans död skulle blifwa konserverad” åberopande hur han troget tjänat Svenska överheter under kriget, fört brev mellan de Svenska generalerna, samt ledsagat Svenska officerare under nattliga förder o.s.v.
Död 19/11 1709.
Han var gift två gånger; första hustrun Margeta Göransdotter var dotter till pastorn i wisseltofta Jörgen Gimonsson, och nämdes 1703 som avliden.
Andra hustruns namn är ej kännt.
Boupptäckningen efter Föch utvisar att i huset fanns 630 lod silver, 6 hästar, 34 nötkreatur, 51 får och getter, 22 svin, 148 fläsksidor o.s.v.
De två yngsta döttrarna (16 och 10 år) skrev till 30/8 1710 till biskop Stouchius och anhöll om att ingen förlovad präst skulle få Åkarps pastorat utan att någon av döttrarna skulle bli konserverad.
Eurenius, den pastor som ersatte Föch skrev ett tacksamhetsbrev till domkapitlet som förlänt honom ett vackert och hedervärt hus, där han med all hövlighet bemötts, och förklarade sig villig att om han fick pastoratet ”närmare förbinda sig med prästhuset” emedan han intet annat än gott hört om jungfruarna.


Fler personer inlagda av Bjärnums fornminnesförening


Publicerad av

Per Lossing