Hans Mortensen Thisted


Född

Mer information om Hans Mortensen Thisted

Till Börden Jutlänning, Var rektor vid Helsingborgs skola innan han blev pastor i Norra Åkarps församling, vilket troligen skett 1614. Han beskylldes för olovligt umgänge med två fruntimmer i helsingborg och för otidigt sänglag med sin hustru. Vid biskopsvisitation 1623 erhöll han gott vitsord av sina åhörare, men klagade över sockenbornas obenägenhet att offra (ge kollekt), samt över de långa och besvärliga vägarna inom pastoratet. Enligt en anteckning av pastorn i Glimåkra M. Cackus dog herr Hans 1658, samma dag då Carl X Gustav efter Skånes erövring reste genom Åkarps socken uppåt Småland, alltså omkring den 20 mars. Med sin hustru Marna Olofsdotter hade han en son Ebbe, som blev pastor i Broby.


Fler personer inlagda av Bjärnums fornminnesförening


Publicerad av

Per Lossing