Johan Ödberg


Född

Födelsedatum
1804-10-14
Födelseplats
Arnäs församling, Örnsköldsvik kommun

Död

Dödsdatum
1881
Dödsplats
Själevad församling, Örnsköldsvik kommun

Mer information om Johan Ödberg

1827 vid 23 års ålder öppnar han handelsbod i Österbursjö och det visar sig snart att han blir en framsynt och drivande köpman.

1829 köper han tillsammans med gästgivaren Jonas Lundqvist i Brösta ett hemman med tillhörande vattensåg i Fors. Efter hand etablerar han sig som skogsägare med flera sågverk.

1832 gifter han sig med gästgivare Lundqvists dotter Elisabeth. Paret får överta ett hemman i Lunne nära Strömsundet där hamn och marknads­plats fanns. De fick sju barn, tre pojkar och fyra flickor.

1832 köper han sitt första segelfartyg, galeasen Minerva som kom att följas av ett tiotal fartyg under tidsperioden 1835 -1860.

1836 dör brodern Olof vid 30 års ålder. Handelsboden upphör. En brorson går i lära hos Ödberg och 1859 etablerar han sig som handelsagent i Gent i Belgien där släkten ännu, år 2002 finns, fam. Frank Ödberg.

1838 begär han att få idka köpenskap i Härnösand. Han erhåller dessa rättigheter och bibehåller dem fram till 1859.

1843 ansöker Ödberg om ett antal tomter i köpingen Örnsköldsvik, för byggnationer av skilda slag.

1845 flyttar familjen Ödberg efter hand in till köpingen till det stora, nybyggda träpalatset vid torget. Bostad om tjugofyra rum och plats för handel och kontor. Femton år fick familjen bo i huset, därefter tog nya ägare över. En konkurs gjorde att Ödberg förlorade huset.

1848 anlägger han ett skeppsvarv på Lungångers­fjärdens västra sida som ger ett antal värdefulla arbetstillfällen i köpingen. Det byggdes segelfartyg i tiotalet år. Största bygget blev barken Carl XV 40,2 – 8,3 – 4,16m. Varvet omdisponerades sedermera till lastageplats för Ödberg­/Ahlnanders trävaror. Området och berget bakom heter idag Varvet och Varvsberget.

1848 förordnas Johan Ödberg till ordningsman och blev den som under lång tid kom att leda och verka för Örnsköldsviks utveckling och stabilisering. Brandkår, läkare, apotek, barnmorska, post, telegraf, tull och skolor är bara exempel på vad som erfordras för att få ett fungerande samhälle.

1858 efter tio år som ordningsman avsade sig Ödberg detta uppdrag, men utses åter till köpingens styresman, kommunalnämndens ordförande i augusti 1863. Johan Ödberg lämnar köpingens ledning 1865, efter väl förrättat värv genom åren.


Fler personer inlagda av Johan Ödbergsällskapet/ Örnsköldsviks hembygdsförening


Publicerad av

Bertil Thegenholm