Mathias Wilhelm Brinck


Född

Födelsedatum
1776-09-21
Födelseplats
Össjö, Össjö församling

Död

Dödsdatum
1856-01-19
Dödsplats
Lund tätort, Lund kommun

Mer information om Mathias Wilhelm Brinck

Son till en häradsskrivare, föddes i Össjö 21/9 1776, blev student 1797, prästvigd 24/6 1802, var extra ordinarie regementspredikant och blev såsom extrasökande utnämd till pastor i Åkarp 14/1 1824 och tillträdde 1825. Många år före sin död hade han vice pastor. Död 19/1 1846. Gift med Beata Eloisa Billing, dotter till prosten Paulus Billing i Osby. Hon dog i Lund 1856,
Brinck var rå och hänsynslös, samt brukade ofta traktera i tjänsteärende kommande sockenbor med sitt spanska rör, en grov käpp av rökhärdad rotting.
Vid ett husförhör som hölls i Vittsjö socken och i porrarps by skulle efter tidens sed matlag efter matlag fram och en efter en läsa en vers ur nya testamentet för att prästen skulle vid tillfället höra vederbörandes läskunnighet.
Vid sagda tillfälle skulle en äldre man från Lehult provas i sin färdighet att läsa, det gick lite knackit, däröver utlät sig Brinck på följande sätt. ” Hör du smorde moset från Lehult med de spända skinnbyxorna vid knäna och en buss i munnen stor som ett kalvahuvud, du kan inte läsa, din stut”.
En söndag före gudstjänsten fick Brinck besök av några sockenbor i något ärende som rörde sockenangelägenheter. Brinck tog till sitt spanska rör och började misshandla bönderna, en av dessa tog i självförsvar en stol och med denna slog han av ena benet på Brinck. Den söndagen blev det mässfall i kyrkan.
Rättegång blev följden av försvaret, rättegången pågick i nära ett år, påföljden blev böter för bönderna.
Böterna samlades in av församlingsborna som förklarade att de aldrig offrat något under så stor glädje son dessa böter.
Prästen brukade ha en läderpiska med skaft, det uppgiver att det varit Brincks största njutning då han utövade misshandel.
Gravsten blev aldrig rest till hans minne, endast en stor slaktkniv blev satt i hans gravkulle.
Brinck nybygde alla prästgårdslängorna utom en under sin 22 åriga tjänstgöringsperiod


Fler personer inlagda av Bjärnums fornminnesförening


Publicerad av

Per Lossing