Abraham Eurenius


Född

Födelsedatum
1681-12-03

Död

Dödsdatum
1746-01-04

Mer information om Abraham Eurenius

Son till pastorn i Nora i Ångermanland Jakob E och Elisabeth Blanck. Föddes 3/12 1681, sen 1691 i skola och 1698 till gymnasium i Härnösand. Blev student i Uppsala 1700, Efter den stora eldsvådan därstädes 1702 begav han sig till Lund, där han hade en anförvant i biskop Seteuchius, med vars syster hans fader varit gift första gången. Eurenius blev magister 1706 och antog 1708 kondition hos prosten Troilijus i Helsingborg. Sedan denne flytt från Helsingborg följde Eurenius med honom till Kristianstad och blev av Magnus Stenbock antagen till pastor vid generalstaben och notarie i fältkonsistorium, samt prästvigdes 1709 av biskop Steuchius i Wieslanda kyrka i Småland. 1710 rekomenderades han av domkapitlet hos Hans Rammel som hade patronrätt till Halmstads pastorat. Samma år tjänstgjorde han såsom stadskapellan i Helsingborg. Kom samma år till Norra Åkarp såsom nådårs präst och utnämdes 13/1 1711 av rådet till pastor i Norra Åkarp. Vilket av R.W bekräftades 20/9 samma år. Han ihågkommes såsom en redig och nitisk lärare. Död 4/1 1746.
Prosten i Stoby predikade vid hans begravning över den 15:6. ”Abraham trodde Gudi och det wardt räknadt honom till rättfärdighet”
Gift 16/11 1711 med företrädarens dotter Dorothea Katarina Feuk. Som överlevde honom. De hade 5 söner och tre döttrar, vilka alla utom en son överlevde fadern. Blott två av sönerna är kända, nämligen Johan Jakob prost i Kropp, och Abraham, pastor i Södra Rörum.


Fler personer inlagda av Bjärnums fornminnesförening


Publicerad av

Per Lossing