Gotthard Persson


Född

Födelsedatum
1883
Födelseplats
Kristianstad kommun, Skåne län

Död

Dödsdatum
1973-10-14
Dödsplats
Torup församling, Hylte kommun

Mer information om Gotthard Persson

När taxi- och bensinstationsägare Gotthard Persson dog den 14 okt 1973, nyligen fyllda 90 år, gick en mycket märklig person och samhällsprofil ur tiden. ”Gotthard Pelle”, som smeknamnet lydde bland ortsbefolkningen, hade förunnats en god fysik och hälsa, vilket tillsammans med ett ofördärvat intellekt gjorde att han in i det sista kunde vara verksam och sköta sin bensinstation.

Gotthard hade varit något av en mångsysslare och när han berättade om sitt ”förflutna”, så fick man sig till livs en mycket intressant bruks- och samhällshistoria. Han hade jobbat vid bruket i Rydö, varit med i fackförenings- och Folkets Hus-styrelse, innehaft skoaffär, pappersaffär, tryckeri, cykel och bilverkstad, åkeri, bensin- och taxistation och varit biografägare, för att nu nämna något ur hans växlingsrika levnad.

Han var född 1883 i Kristianstad och kom till Rydö 1907. 1916 köpte han den fastighet som han sedan bodde i resten av sitt liv.


Bilder på Gotthard Persson

Fler personer inlagda av Torups hembygdsförening


Publicerad av

Bengt-Åke Torhall