Karl-Erik Samuelsson


Född

Födelsedatum
1900
Födelseplats
Nottebäck församling, Uppvidinge kommun

Död

Dödsdatum
1978
Dödsplats
Torup församling, Hylte kommun

Mer information om Karl-Erik Samuelsson

Efter avlagd folkskollärarexamen i Växjö tillträdde Karl-Erik Samuelsson sin första tjänst i Fröslida skola. I slutet av 1940-talet kom han till Torups nya skola, där han från 1960 utsågs till rektor, en befattning han innehade fram till pensioneringen.Inom det kommunala beträdde han många poster, men hans intresse för natur, kultur och hembygdsforskning var mer påtaglig, vilket även visade sig i skolarbetet.

Efter pensioneringen fick ”Sam”, som han mest kallades bland hembygdsvännerna, mer tid för hembygdsrörelsen. Fem hembygdsböcker kom ut under hans tid som huvudredaktör. Han ledde också studiecirklar i hembygdsforskning och torpinventering, och tillkomsten av skolmuseet i hembygdsparken är helt och hållet hans förtjänst.

1974 tilldelades han Hylte kommuns kulturstipendium och 1977 fick han Hembygdsförbundets medalj för sina insatser inom hembygdsrörelsen.


Bilder på Karl-Erik Samuelsson

Fler personer inlagda av Torups hembygdsförening


Publicerad av

Bengt-Åke Torhall