A B Olsson


Född

Födelsedatum
1859

Död

Dödsdatum
1943
Dödsplats
Torup församling, Hylte kommun

Mer information om A B Olsson

Olsson, som var född i Västmanland, fick anställning som verkmästare vid Rydö år 1900. Denna anställning innehade han till pensionen, varefter han skötte portvaktssysslan under många år. I denna syssla ingick då bl.a. att sköta telefonväxeln. Olsson ägnade mycket tid åt kommunala uppdrag inom Torups kommun. Dessutom var han med och bildade sjuk- och begravningskassa, kooperativa handelsföreningen samt avd. 21 av Sveriges Allmänna Wärkmästarförbund.


Bilder på A B Olsson

Fler personer inlagda av Torups hembygdsförening


Publicerad av

Bengt-Åke Torhall