OSKAR Olof Anton Johansson


Händelser kopplade till OSKAR Olof Anton Johansson


Mer information om OSKAR Olof Anton Johansson

Gift med Kristina Rylander på Haltarve 219 – född vid Hallbjänne 690 (1:18) LJ  1889 och död 1950 Haltarve 219 (1:2) RJo – och tog över skötseln av den gården 1915 när Kristinas far dog.


Bilder på OSKAR Olof Anton Johansson

Platser kopplade till OSKAR Olof Anton Johansson

Fler personer inlagda av När sockenförening


Publicerad av

Ewa Jakobsson

Källa