XX Björnlund


Född

Födelsedatum
1755

Barn

Händelser kopplade till XX Björnlund

Giftermål

Maka

Boende

Datum
178? - 179?
Bosatt

Mer information om XX Björnlund

Björnlund var enligt husförhörslängden ”artillerist” vilket innebar att han var värvad soldat vid artilleriet.

De indelta soldaterna under indelningsverkets tid hörde till infanteriet medan däremot artilleriet betjänades av värvade soldater.
Björnlund vars förnamn inte noterades i husförhörslängden 1785-1794 och där efternamnet är svårläst anses av den kunnige lokalhistorikern Gösta Jonsson (avliden) ha varit bosatt i stugan på Stugslätten i Slakmöre. Detta kan inte styrkas i husförhörslängden då det vid samma tid fanns en båtsman Udd med familj bosatt på torpet.
Efter 1794 nämns inte Björnlund som bosatt i Slakmöre.
Björnlund var enligt husförhörslängden 30 år 1785.


Bilder på XX Björnlund

Fler personer inlagda av Ryssby hembygdsförening Kalmar


Publicerad av

Ingemar Alriksson