Johan ALFRED Andersson, disponent


Född

Födelsedatum
1856

Död

Dödsdatum
1902-06
Dödsplats
Malmköpings tätort, Lilla Malma församling

Mer information om Johan ALFRED Andersson, disponent

Skaparen av ”Alfreds badanläggning” vid Hosjön i Malmköping var Johan Alfred Andersson. Han föddes i Linköping och kom 1882 till Malmköping, då han fått anställning hos Albert Leonard Andersson, AL kallad,  vilken grundade och drev företaget Malmköpings spritbolag. Alfred Andersson började som bokhållare i bolaget. Därefter kallades han för destillatör innan han slutligen blev disponent.
Alfred Andersson gjorde sig snart känd som en nitisk medborgare inom det kommunala och sågs som en högt aktad man i köpingen.

Han engagerade sig i samhällsfrågor och när behovet av badhus för allmänheten och militären blev allt större, grep Alfred Andersson in.

Redan på 1880-talet hade en badplats för regementets behov gjorts i ordning vid Hosjön i Malmköping. Dit sökte sig inte bara militären utan också allmänheten, vilket inte uppskattades av militären.

För att få ett slut på oenigheten beslutade Alfred Andersson att på egen bekostnad bygga en badanläggning öppen för alla, både herrar och damer. Den kom att kallas ”Alfreds badanläggning” vackert belägen vid en udde beväxt med lummiga lövträd. Anläggningen fick också en viss elegans genom bord och sittbänkar i parken där de badande ostört kunde njuta av de vackra omgivningarna.

Alfred Andersson var bara 26 år gammal när han kom till Malmköping. Här mötte han sin blivande hustru, Jenny Haglund, en flicka från köpingen.

De gifte sig 1890 och flyttade först till Hotell Fenix och senare till ”Gröna gården 42” vid torget, där livsmedelsbutiken Tempo ligger idag (2012). Några år senare,1896, flyttade familjen till Gården 14 belägen vid nuvarande Förrådsgatan intill församlingshemmet. Då ägdes den av ett par snickare i Rosendahl, men efter några åt köptes den av Alfred Andersson.

I juni 1902 drabbades Alfred Andersson av magkräfta och avled hastigt endast 46 år gammal. Han efterlämnade fyra barn, två söner och två döttrar vilka alla tog efternamnet Alfredsson. Sonen Folke blev far till den kände artisten Hasse Alfredsson, vilken har sina rötter både i Linköping och Malmköping.

Familjen stannade kvar i huset efter Alfreds död. När barnen flugit ur boet bodde änkan Jenny kvar där långt in på 1930-talet.

Källa:  Årsskrift 2005, Berättelser från Dunkers och Lilla Malma socknar.

 


Bilder på Johan ALFRED Andersson, disponent

Platser kopplade till Johan ALFRED Andersson, disponent

Fler personer inlagda av Malmköpingsortens hembygdsförening


Publicerad av

Elizabeth Baunach
Föreningsredaktör för Bygdeband , Mallmköpingsortens hembygdsförening. Vid ev frågor kan du nå mig på telefon 0157-21495.

Källa

Malmköpings HBFs årsskrift 2001 2010-09-15 17:16:57

Skriften finns att köpa genom Hembygdsföreningen.
Redaktion: C.G.Hammarin, Leif Jacobsson, Sten Karlsson, Per-Olov Ludvigsson samt Björn Olsson.
Tryckt hos AB Niltryck Offset, Flen.