Christian Fick


Händelser kopplade till Christian Fick


Mer information om Christian Fick

Efterträder 1842 sin fader som torpare i Vaktmästarehus då denne får tjänst som vaktmästare på Sjukhuset. När fadern avlider 1857 efterträder Christian Fick honom även på denna tjänst.


Bilder på Christian Fick

Platser kopplade till Christian Fick

Fler personer inlagda av Riseberga - Färingtofta hembygdsförening


Publicerad av

Barbro Andréll
Barbro Andréll E-post: barbro.andrell@telia.com Arkivarie och föreningsredaktör för Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.

Källa

Riseberga kyrkoarkiv 2010-03-22 10:14:18

Kyrkoarkivets handlingar som Husförhörslängder, böcker över i församlingen Födda, Vigda och Döda personer och In- och utflyttningslängder.