Personer Platser Förening Källor Filer

Fotografier Ludvika stad och socken, Pärm 2 (FA 3)

Dokument & Bilder

Titel Storlek Filtyp
Pärm 2 sid 080.1 Djupa. 17kb Bild
Pärm 2 sid 137.4 Gammal grundmur vid gruvorna i Gusjöberget. 33kb Bild
Pärm 2 sid 129.3 Rösjön och Selgruvan. 20kb Bild
Pärm sid 25.2 Loftbod vid Hällbacken.JPEG 30kb Bild
Pärm 2 sid 110.1 Brunnsviks folkhögskola. 34kb Bild
Pärm 2 sid 001,2 Övre Hillen från Håksberg. 14kb Bild
Pärm 2 sid 020.1 Persbo nya skolhus. 22kb Bild
Pärm 2 sid 067.4 Kammarn i Lennartes svalbod. 23kb Bild
Pärm 2 sid 035.1 Dörr hos Lars Danils. 20kb Bild
Pärm 2 sid 010 Skogsväg vid Gårlången. 29kb Bild
Pärm 2 sid 050.1 Burtjärn och Burbacken från Vrets Daniels. 19kb Bild
Pärm 2 sid 097.1. 17kb Bild
Pärm 2 sid 157.2 Från Enkullberget. 23kb Bild
Pärm 2 sid 158.1 Flyttblock på Avlångshöjden. 46kb Bild
Pärm 2 sid 158.2 Flyttblock på Avlångshöjden. 44kb Bild
Pärm 2 sid 158.3 Från Avlångshöjden. 21kb Bild
Pärm 2 sid Gård vid ån mellan Gräsberg och Persbo Slängbotten.JPEG 16kb Bild
Pärm 2 sid 100.2 Bahrbacka. 29kb Bild
Pärm 2 sid 149.5 Klenshyttan. 21kb Bild
Pärm 2 sid 150.1 Klenshyttan 1946. 28kb Bild
Pärm 2 sid 150.2 Klenshyttan. 24kb Bild
pärm 2 sid 151.1 Klenshyttan. 32kb Bild
Pärm 2 sid 151.2 Klenshyttan. 18kb Bild
Pärm 2 sid 152.1 Stuga vid Kåsen. 25kb Bild
Pärm 2 sid 153.1 Gästgivargården 1922. 15kb Bild
Pärm 2 sid 123.3 Från Digervåla. 14kb Bild
Pärm 2 sid 127.4 Selgruvans anrikningsverk vid Rösjön. 11kb Bild
Pärm 2 sid 132.3 Gusjögårn. 22kb Bild
Pärm 2 sid 137.3 Gamla gruvvarp i Gusjöberget. 35kb Bild
Pärm 2 sid 153.2 Gästgivargården från Jösses 1922. 12kb Bild
Pärm 2 sid 153.3 Från Vallen 1922. 12kb Bild
Pärm 2 sid 153.4 Jösses och Löfvens från Vallen 1922. 14kb Bild
Pärm 2 sid 153.5 Hällsjön och Pears från Vallen 1922. 12kb Bild
Pärm 2 sid 154.1 Björk i närheten av Vallen. 28kb Bild
Pärm 2 sid 154.2 Björk mellan Vallen och Buskbacken. 27kb Bild
Pärm 2 sid 129.4 Varp vid Sjögruvan. 22kb Bild
Pärm 2 sid 130.1 Från Rösjöberget. 18kb Bild
Pärm 2 sid 130.2 Gott kottår Rösjöberget. 25kb Bild
Pärm 2 sid 130.3 Klibbal vid Rösjön. 34kb Bild
Pärm 2 sid 130.4. 26kb Bild
Pärm 2 sid 131.1 Solbacken. 14kb Bild
Pärm 2 sid 131.2 Från Gillermarken. 28kb Bild
Pärm 2 sid 131.3 Från Gillermarken åt öster. 17kb Bild
pärm 2 sid 132.1 Gusjön från näset mellan sjön och Gusjö Kalven. 29kb Bild
Pärm 2 sid 132.2 Gusjögårn. 30kb Bild
Pärm 2 sid 132.4 Daniel Larsmora och Gusjögårns uthus. 26kb Bild
Pärm 2 sid 133.1 Gussjögården i Ludvika socken Bergsgårds Gustaf. 30kb Bild
Pärm 2 sid 133.2 Gussjögården i Ludvika socken Bergsgårds Gustaf. 33kb Bild
Pärm 2 sid 134.1. 33kb Bild
Pärm 2 sid 134.2 Steninskription i grundmur.JPEG 39kb Bild
Pärm 2 sid 135.1 Lundgrens Lissl-holmen i Gusjön. 17kb Bild
Pärm 2 sid 135.2 Uthus med stenlagt tak hos Lundgrens. 23kb Bild
Pärm 2 sid 155.1 Hällsjö Bruk med svan 1922. 17kb Bild
Pärm 2 sid 155.2 Kolhus vid Hällsjö Bruk 1922. 17kb Bild
Pärm 2 sid 155.3 Från Spårberget 1922. 13kb Bild
Pärm 2 sid 041.3 Rester av gruvbanan med stenpelare. 34kb Bild
Pärm 2 sid 046.3 Iviksgruvorna. 18kb Bild
Pärm 2 sid 053.2 Burtjärn. 25kb Bild
Pärm 2 sid 061.3 Mentens eller Hermans mellan Sörvik och Brunnsvik. 21kb Bild
Pärm 2 sid 066.3 Kammarn i Lennartes svalbod. 13kb Bild
Pärm 2 sid 070.3. 23kb Bild
Pärm 2 sid 071.1 Frögrens med järngrindar. 33kb Bild
Pärm 2 sid 071.2 Frögrens med järngrindar. 28kb Bild
Pärm 2 sid 071.3 Nedra Sörvik f d Boethius. 23kb Bild
Pärm 2 sid 071.4 Daniel Ers. 19kb Bild
Pärm 2 sid 074.1 Från Dröverks gruvvarp. 16kb Bild
Pärm 2 sid 074.2 Dröverksudden och Dröverksholmen. 18kb Bild
Pärm 2 sid 074.3 Fall på Dröverksholmen. 28kb Bild
Pärm 2 sid 074.4 Leksaksåkrar med stenmurar Dröverka. 34kb Bild
Pärm 2 sid 076.2 Havrehässja vid Storgården.. 12kb Bild
Pärm 2 sid 076.3 Lekomberg från Brunnsviks folkhögskolas läsestuga. 19kb Bild
Pärm 2 sid 076.4 Lekombergs gruvfält och Norrviken från Dröverka. 13kb Bild
Pärm 2 sid 076.5 Lekombergs gruvfält och Norrviken från Dröverka. 25kb Bild
Pärm 2 sid 077.1 Lekombergas gruvor. 28kb Bild
Pärm 2 sid 077.2 På Dröverksholmen. 27kb Bild
Pärm 2 sid 077.3 Lekombergs gruvfält från Storgårdsudden. 25kb Bild
Pärm 2 sid 126.1 Selgruv Fredrik Stålberg och Selgruv Tina vid smedjan. 30kb Bild
Pärm 2 sid 126.3 Stålbergs Selgruv Fredriks smedja. 30kb Bild
Pärm 2 sid Ola Pers Alfreds.JPEG 24kb Bild
Pärm 2 sid 120.1 Svartkya Matti Petters stuga och uthus. 21kb Bild
Pärm 2 sid 120.2 Svartkya Matti Petters stuga och uthus.. 24kb Bild
Pärm 2 sid 120.3 Svartkya Matti Petters stuga och uthus.. 19kb Bild
Pärm 2 sid 121.1 Trollputten. 25kb Bild
Pärm 2 sid 121.2 Trollputten. 21kb Bild
Pärm 2 sid 121.3 Trollputten. 22kb Bild
Pärm 2 sid 121.4 Trollputten. 21kb Bild
Pärm 2 sid 122.1 Ludvika-scouternas stuga vid Gamla Prästhyttan. 42kb Bild
Pärm 2 sid 122.2. 39kb Bild
pärm 2 sid 123.1 Rönninga Digervåla. 31kb Bild
Pärm 2 sid 123.2 Källarbod och loftbod, Källdalen, Digervåla. 19kb Bild
Pärm 2 sid 123.4 Stenmur i Digervåla. 16kb Bild
Pärm 2 sid 124.1 Lada i täkt nedanför Digervåla. 33kb Bild
Pärm 2 sid 124.2 Dalen mellan Digervåla och Rösjöberget. 14kb Bild
Pärm 2 sid 124.3 Dalen nedanför Digervåla. 17kb Bild
Pärm 2 sid 125.1 Skvaltkvarn nu kraftstation. 31kb Bild
Pärm 2 sid 125.2 Digervåla skvaltkvarn. 24kb Bild
Pärm 2 sid 125.3 Digervåla skvaltkvarn. 25kb Bild
Pärm 2 sid 125.4 Digervåla skvaltkvarn. 25kb Bild
Pärm 2 sid 126.2 Stålbergs stuga Selgruvan. 18kb Bild
Pärm 2 sid 126.4 Stålbergs uthus. 26kb Bild
Pärm 2 sid 126.5 Ställbergs sågbock. 34kb Bild
Pärm 2 sid 127.1 Sjögruvan vid Rösjön. 26kb Bild
Pärm 2 sid 127.2 Karl Herman och Tjalle på Rösjön. 11kb Bild
Pärm 2 sid 127.3 Selgruvans anrikningsverk vid Rösjön. 11kb Bild
Pärm 2 sid 128.1 Parlings gruva ovanför Selgruvan. 27kb Bild
Pärm 2 sid 128.2 Parlings vid Selgruvan, Rösjön. 14kb Bild
Pärm 2 sid 128.3 Rösjön och Parlings uthus. 20kb Bild
Pärm 2 sid 129.1 Rösjön från södra ändan. 13kb Bild
Pärm 2 sid 129.2 Rösjön från varp nedanför Lodins. 13kb Bild
Pärm 2 sid 135.3 Lundgren vid sin stuga. 28kb Bild
Pärm 2 sid 135.4 Lissleholmen. 19kb Bild
Pärm 2 sid 135.5 Lundgrens på Lissleholmen. 23kb Bild
Pärm 2 sid 136.1 Limhällstäppa i förgrunden och Limhällsviken. 17kb Bild
Pärm 2 sid 136.2 Limhällsvika stort slättblock vid björken. 19kb Bild
Pärm 2 sid 136.3 Limhällsvika Limhällstäppa. 19kb Bild
Pärm 2 sid 136.4 Limstäppa i förgrunden och Limhällsvika. 16kb Bild
Pärm 2 sid 137.1 Gammal gruva i Gusjöberget. 36kb Bild
Pärm 2 sid 137.2 Gamla gruvvarp i Gusjöberget. 32kb Bild
Pärm 2 sid 138.1 Norr Gusjön från väster. 20kb Bild
Pärm 2 sid 138.2 Norr Gusjön från söder. 13kb Bild
Pärm 2 sid 138.3. 20kb Bild
Pärm 2 sid 139.1 Södra lavbyggnaden vid Finnäsgruvan. 18kb Bild
Pärm 2 sid 139.2 Norra lavbyggnaden vid Finnäsgruvan. 28kb Bild
Pärm 2 sid 140.1 Kolhus och malmhund vid Gonäs hytta. 31kb Bild
Pärm 2 sid 141.1 Gonäs hytta Sveriges sista bergsmanshytta, uppförd 1761. 20kb Bild
Pärm 2 sid 141.2 Vattenhjulet vid Gonäs hytta. 32kb Bild
Pärm 2 sid 142.1 Haga Gård. 35kb Bild
Pärm 2 sid 142.2 Vy av trädgården Haga Gonäs. 39kb Bild
Pärm 2 sid 143.1 Snöklintgranen fridlyst 1915. 21kb Bild
Pärm 2 sid 144.1 Gruvkontoret 1900. 25kb Bild
Pärm 2 sid 145.1 Bergslagets gruvor jordrymning för dagbrott. 29kb Bild
Pärm 2 sid 145.2 Bergslagets gruvor Sänkningslave. 28kb Bild
Pärm 2 sid 146.1 Bergslagets gruvor Gruvkontoret. 27kb Bild
Pärm 2 sid 146.2 Bergslagets gruvor del av bostadsområdet. 32kb Bild
Pärm 2 sid 147.1 Troengs i Skeppmora 1922. 13kb Bild
Pärm 2 sid 147.2 Från Skeppmora 1922. 18kb Bild
Pärm 2 sid 148.1 Bergslagsbanan.JPEG 30kb Bild
Pärm 2 sid 149.1 Klenshyttan. 16kb Bild
Pärm 2 sid 149.2 Klenshyttan. 17kb Bild
Pärm 2 sid 149.3 Klenshyttan. 17kb Bild
Pärm 2 sid 155.4 Från Spårberg 1922. 10kb Bild
Pärm 2 sid 156.1 Stuga vid Tennberget. 21kb Bild
Pärm 2 sid 075.2 Lekombergs gruva 1946. 20kb Bild
Pärm 2 sid 076.1 Från Lekomberg. 19kb Bild
Pärm 2 sid 070.2 Sexmans loft. 14kb Bild
Pärm 2 sid 078.2. 29kb Bild
Pärm 2 sid 078.3 Fall ovanom Brunnsvik. 17kb Bild
Pärm 2 sid 078.4 Kolkoja på Brunnsviksskogen. 33kb Bild
Pärm 2 sid 079.1 Liggmila på Brunnsviksskogen. 32kb Bild
Pärm 2 sid 079.2 Kolkoja på Brunnsviksskogen. 28kb Bild
Pärm 2 sid 079.3 Röset på Jättkastudden. 31kb Bild
Pärm 2 sid 079.4 Röset på Jättkastudden. 26kb Bild
Pärm 2 sid 149.4 Klenshyttan. 19kb Bild
Pärm 2 sid 156.2. 16kb Bild
Pärm 2 sid 156.3 Spårberg från Tennbergsåkrarna. 14kb Bild
Pärm 2 sid 157.1 Avlången från Avlångshöjden. 28kb Bild
Pärm 2 sid 103.2. 29kb Bild
Pärm 2 sid 104.1 17kb Bild
Pärm 2 sid 104.2. 29kb Bild
Pärm 2 sid 107.1 Brunnsviks folkhögskola elevbostäder. 31kb Bild
Pärm 2 sid 108.2. 29kb Bild
Pärm 2 sid 109.1 Matsalen och nya elevbostaden. 24kb Bild
Pärm 2 sid 109.4 Höganloft. 21kb Bild
Pärm 2 sid 110.2 Brunnsviks folkhögskola. 35kb Bild
Pärm 2 sid 114.1 Utsikt över Väsman från Fängenhällarna. 24kb Bild
Pärm 2 sid 114.2 Utsikt från Fängenhällarne Sörvik. 29kb Bild
Pärm 2 sid 115.4 Uthusdörrar hos Mauritzes. 28kb Bild
Pärm 2 sid 116.1. 19kb Bild
Pärm 2 sid 116.2 Väsman från Smens. 20kb Bild
Pärm 2 sid 116.3 Väsman med Bärholmarna och Sollen.JPEG 14kb Bild
Pärm 2 sid 116.4 Gammal tunnvälvd källare Anders Pers. 32kb Bild
Pärm 2 sid 117.1 Albert Janssons. 32kb Bild
Pärm 2 sid 117.2 Albert Janssons och jättealmen. 30kb Bild
Pärm 2 sid 117.3 Albert Janssons loft. 18kb Bild
Pärm 2 sid 117.4 Fischers nu ombyggd. 29kb Bild
Pärm 2 sid 118.1 Anders Gustaf Karlssons. 23kb Bild
Pärm 2 sid 118.2 Anders Gustaf Karlssons. 28kb Bild
Pärm 2 sid 118.4 Karl Pers Karls. 23kb Bild
Pärm 2 SID 119.1 BOSTRÖMS I SVARTKYA. 21kb Bild
Pärm 2 sid 119.2 Bastu i Norrvik. 23kb Bild
Pärm 2 sid 119.3 Milsten mellan Norrvik och Brunnsvik. 27kb Bild
Pärm 2 sid 119.4 Grenljusbjörk vid Backarna Fängenhällarna. 20kb Bild
Pärm 2 sid 070.1 Sexmans gård. 19kb Bild
Pärm 2 sid 078.1 Enträd vid Brunnsvik. 18kb Bild
Pärm 2 sid 090.1 Parti av matsalen Brunnsvik. 26kb Bild
Pärm 2 sid 090.2. 19kb Bild
Pärm 2 sid 090.3. 32kb Bild
Pärm 2 sid 091.1 Fatburen. 24kb Bild
Pärm 2 sid 091.2 Brunnsviks folkhögskolas matsal. 23kb Bild
Pärm 2 sid 092.1 Rektorsbostaden 1910. 21kb Bild
Pärm 2 sid 092.2 Från folkhögskolans matsal. 17kb Bild
Pärm 2 sid 092.3. 17kb Bild
Pärm 2 sid 093.1 Brunnsviks folkhögskola. 31kb Bild
Pärm 2 sid 093.2. 26kb Bild
Pärm 2 sid 093.3. 16kb Bild
Pärm 2 sid 094.1. 29kb Bild
Pärm 2 sid 118.3 Halfvars Jakobs. 28kb Bild
Pärm 2 sid 094.3. 30kb Bild
Pärm 2 sid 095.1. 22kb Bild
Pärm 2 sid 095.2. 26kb Bild
Pärm 2 sid 095.3. 23kb Bild
Pärm 2 sid 096.1. 16kb Bild
Pärm 2 sid 096.2. 27kb Bild
Pärm 2 sid 096.3 Vinterkursen 1934-1935. 28kb Bild
Pärm 2 sid 097.2. 17kb Bild
Pärm 2 sid 097.3. 17kb Bild
Pärm 2 sid 098.1 Elevutflykt till Sörviks kalkbrott år 1909. 25kb Bild
Pärm 2 sid 098.2. 25kb Bild
Pärm 2 sid 098.3. 21kb Bild
Pärm 2 sid 099.1. 25kb Bild
Pärm 2 sid 099.2 Rektorsbostaden Bahrbacka. 36kb Bild
Pärm 2 sid 101.1. 35kb Bild
Pärm 2 sid 106.3 Brunnsviks folkhögskola. 31kb Bild
Pärm 2 sid 108.1 Brunnsviks folkhögskola.JPEG 36kb Bild
Pärm 2 sid 109.3 Matsalen. 25kb Bild
Pärm 2 sid 110.3. 37kb Bild
Pärm 2 sid 111.1. 29kb Bild
Pärm 2 sid 111.2. 28kb Bild
Pärm 2 sid 112.1 21kb Bild
Pärm 2 sid 112.2 Norrvik. 32kb Bild
Pärm 2 sid 113.1 Väsman från Norrvik. 26kb Bild
Pärm 2 sid 113.2 Väsman från Norrvik. 15kb Bild
Pärm 2 sid 115.1 Mauritzes gamla och nya bron. 19kb Bild
Pärm 2 sid 115.2 Dörr hos Mauritzes. 25kb Bild
Pärm 2 sid 115.3 Uthusdörrar hos Mauritzes. 25kb Bild
Pärm 2 sid 040.1 Valsarsgruvans lave och maskinhus. 28kb Bild
Pärm 2 sid 003,1 Från Norsberget. 17kb Bild
Pärm 2 sid 040.2 Gruva ovanför Gräsbergs herrgård. 24kb Bild
Pärm 2 sid 003,3 Från Norsberget. 27kb Bild
Pärm 2 sid 040.3 Lave och björk ovanför Gräsbergs herrgård. 29kb Bild
Pärm 2 sid 040.4 Lave och hängbjörk nedanför Gräsbergs herrgård. 18kb Bild
Pärm 2 sid 041.1 Överklätt gruvhål. 25kb Bild
Pärm 2 sid 041.2 Gammalt vattfyllt gruvhål. 14kb Bild
Pärm 2 sid 041.4 Från Konstgrind. 24kb Bild
Pärm 2 sid 042.1 Malsjön. 29kb Bild
Pärm 2 sid 042.2 Övratjärn vid Gräsberg. 36kb Bild
Pärm 2 sid 042.3 Från norr Övratjärn. 13kb Bild
Pärm 2 sid 042.4 Kolkoja vid Sör Örvatjärn. 16kb Bild
Pärm 2 sid 043.1 Torrfasten. 26kb Bild
Pärm 2 sid 043.2 Torrfasten. 25kb Bild
Pärm 2 sid 043.3 Slipsten med svänghjul. 29kb Bild
Pärm 2 sid 043.4 Bodar vid Torrfasten. 24kb Bild
Pärm 2 sid 044.1 Torrfasten. 20kb Bild
Pärm 2 sid 044.2 Torrfasten. 14kb Bild
Pärm 2 sid 045.1 Ivikens anrikningsverk. 10kb Bild
Pärm 2 sid 045.2 Ivikens anrikningsverk. 29kb Bild
Pärm 2 sid 045.3 Ivikens anrikningsverk. 25kb Bild
Pärm 2 sid 046.1 Gruvhål vid Iviken. 31kb Bild
Pärm 2 sid 046.2 Iviksgruvorna. 33kb Bild
Pärm 2 sid 047.1 Iviksgruvorna. 24kb Bild
Pärm 2 sid 047.2 SWBs Järnvägsbro. 29kb Bild
Pärm 2 sid 048.1 Viadukten över gruvhålet vid Iviken. 27kb Bild
Pärm 2 sid 048.2 Viadukten vid Iviken. 28kb Bild
Pärm 2 sid 049.1 Ickorrbottens disponentbostad. 21kb Bild
Pärm 2 sid 049.2 Ickorrbottens varp och lave. 20kb Bild
Pärm 2 sid 050.2 Utsikt från Burbacken. 18kb Bild
Pärm 2 sid 050.3 Från Burens. 26kb Bild
Pärm 2 sid 051.1 Brunn och källare i Burens. 16kb Bild
Pärm 2 sid 051.2 Källare i Burens. 22kb Bild
Pärm 2 sid 051.3 Källare i Burens. 28kb Bild
Pärm 2 sid 052.1 Burtjärn och Burens. 19kb Bild
Pärm 2 sid 052.2 Burens. 12kb Bild
Pärm 2 sid 052.3 Kalkugn vid Burtjärn. 19kb Bild
Pärm 2 sid 072.4 Sörviks missionshus. 17kb Bild
Pärm 2 sid 053.1 Burtjärn. 26kb Bild
Pärm 2 sid 054.1 Burtjärn och Lennartes i Sörvik. 14kb Bild
Pärm 2 sid 054.2 Burtjärn, Väsman, Sörvik och Västerbackarna. 11kb Bild
Pärm 2 sid 054.3 Burtjärn och Väsman från Burens. 9kb Bild
Pärm 2 sid 054.4 Burtjärn och Väsman från Burens. 17kb Bild
Pärm 2 sid 055.1 Sörviks gruvor och Lennartes. 15kb Bild
Pärm 2 sid 055.2 Burtjärn, Sörviks gruvor, Lennartes och Yxberget. 11kb Bild
Pärm 2 sid 055.3 Från Burens.J 11kb Bild
Pärm 2 sid 055.4 Från Burens. 11kb Bild
Pärm 2 sid 056 Från Burbacken. 19kb Bild
Pärm 2 sid 057 Sörviks herrgård före ombyggnaden. 27kb Bild
Pärm 2 sid 058 Sörviks herrgård efter ombyggnaden. 21kb Bild
Pärm 2 sid 059 Sörviks herrgård midsommarafton 1898. 26kb Bild
Pärm 2 sid 060 Herrgården Sörvik. 34kb Bild
Pärm 2 sid 060.2 Herrgården Sörvik. 28kb Bild
Pärm 2 sid 061.1 Vagnslider och stall med vällingklocka vid Sörviks herrgård. 17kb Bild
Pärm 2 sid 061.2 Kappsläde. 22kb Bild
Pärm 2 sid 061.4 Björk nära Sörviks station. 41kb Bild
Pärm 2 sid 062.1 Järnvägsstationen Sörvik. 27kb Bild
Pärm 2 sid 062.2 Lennartes (Bergmansgård) och Limberget. 28kb Bild
Pärm 2 sid 063.1 Lennartes. 19kb Bild
Pärm 2 sid 063.2 Lennartes förstubro. 21kb Bild
Pärm 2 sid 063.3 Loft vid Lennartes. 20kb Bild
Pärm 2 sid 063.4 Loft vid Lennartes. 21kb Bild
Pärm 2 sid 022.4 Persbodalen. 15kb Bild
Pärm 2 sid 001 Övre Hillen från Håksberg. 20kb Bild
Pärm 2 sid 002,1 Utsikt från Norsberget. 30kb Bild
Pärm 2 sid 002,2 Harnäs och Övre Hillen. 18kb Bild
Pärm 2 sid 003,2 Utsikt från Norsberget. 25kb Bild
Pärm 2 sid 004,1 Parti av sjön Hillen. 20kb Bild
Pärm 2 sid 004,2 Parti av sjön Hillen. 21kb Bild
Pärm 2 sid 005 Hillängsgruvans lave. 29kb Bild
Pärm 2 sid 006 Gårlängen. 14kb Bild
Pärm 2 sid 007,1 Gårlången. 15kb Bild
Pärm 2 sid 007,2 Gårlängen. 25kb Bild
Pärm 2 sid 008,1 Gårlången. 26kb Bild
Pärm 2 sid 008,2 Gårlången. 39kb Bild
Pärm 2 sid 008,3 Gårlången. 27kb Bild
Pärm 2 sid 009 Gårlången Landforsvägen. 32kb Bild
Pärm 2 sid 011.1 Åkerkullen Gårlången. 26kb Bild
Pärm 2 sid 012 Skidbacken Gårlången. 26kb Bild
Pärm 2 sid 013.1 Landforsen 1878. 22kb Bild
Pärm 2 sid 011.2 Gårlången. 24kb Bild
Pärm 2 sid 013.2 Landforsen 1878. 18kb Bild
Pärm 2 sid 014.1 Håksberg Järnvägsstation. 20kb Bild
Pärm 2 sid 020.2 Nya skollärarbostaden Persbo. 21kb Bild
Pärm 2 sid 020.3 Per Jaens Näs Gård. 14kb Bild
Pärm 2 sid 020.4 Näs Gård. 14kb Bild
Pärm 2 sid 021.1 Persbodalen från Näs Gård. 14kb Bild
Pärm 2 sid 021.2 Persbodalen Hällbacken Hillklinten. 16kb Bild
Pärm 2 sid 021.3 Persbodalen. 18kb Bild
Pärm 2 sid 021.4 Persbodalen o Håksberg. 19kb Bild
Pärm 2 sid 022.1 Nedre Persbo. 14kb Bild
Pärm 2 sid 022.2 Nedre Persbo o Hillklinten. 16kb Bild
Pärm 2 sid 022.3 Nedre Persbo. 23kb Bild
Pärm 2 sid 035.4 Lada Nedre Persbo. 24kb Bild
Pärm 2 sid 023.1 Grind med järnstolpar. 22kb Bild
Pärm 2 sid 023.2 Gamla Boethiigården. 25kb Bild
Pärm 2 sid 023.3 Bod med gavelkrön. 16kb Bild
Pärm 2 sid 023.4 Gamla Boethiusgården o Lars Pers. 17kb Bild
Pärm 2 sid 024.1 Flygelstuga. 21kb Bild
Pärm 2 sid 024.2 Flygelstuga. 20kb Bild
Pärm 2 sid 024.3 Uthusdörr. 32kb Bild
Pärm 2 sid 024.4 Lars Pers. 26kb Bild
Pärm 2 sid 025.1 Hällbacken. 45kb Bild
Pärm 2 sid 026.1 Milsten på Hällbacken. 34kb Bild
Pärm 2 sid 026.2 Milsten Hällbacken. 33kb Bild
Pärm 2 sid 027.1 Hällbacken. 37kb Bild
Pärm 2 sid 027.2 Hällbacken. 22kb Bild
Pärm 2 sid 027.3 20-stammig björk. 42kb Bild
Pärm 2 sid 027.4 Flygel vid Hällbacken. 19kb Bild
Pärm 2 sid 028.1 Klotbjörk i Hällbacktäkten. 27kb Bild
Pärm 2 sid 028.2 Flyttblock i Hällbackens täkt. 30kb Bild
Pärm 2 sid 028.3 Flytblock i Källbackens täkt.JPEG 41kb Bild
Pärm 2 sid 028.4 Flyttblock i Källbackens täkt.JPEG 39kb Bild
Pärm 2 sid 029.1 Pelargran mellan Persbo och Gräsberg. 31kb Bild
Pärm 2 sid 029.2 Pelargran mellan Persbo o Gräsberg. 23kb Bild
Pärm 2 sid 029.3 Björken vid Hällbacken. 38kb Bild
Pärm 2 sid 030.1 Larsbo i Persbo. 19kb Bild
Pärm 2 sid 030.2 Larsbo järngrindar. 27kb Bild
Pärm 2 sid 030.3 Flygelbod vid Larsbo. 25kb Bild
Pärm 2 sid 030.4 Översta gården i Halfvar Ols. 20kb Bild
Pärm 2 sid 031.1 Övre Persbo. 22kb Bild
Pärm 2 sid 031.2 Lars Sammils bod. 23kb Bild
Pärm 2 sid 031.3 Lars Sammils logdörr. 28kb Bild
Pärm 2 sid 031.4 Ugnsmur med förtak Halvar Ols. 24kb Bild
Pärm 2 sid 032.1 Spis hos Sammil Pers. 27kb Bild
Pärm 2 sid 032.2 Näs gård och Hillen. 17kb Bild
Pärm 2 sid 032.3 Persbodalen. 13kb Bild
Pärm 2 sid 033.1 Lars Danils. 22kb Bild
Pärm 2 sid 033.2 Daniel Pers. 17kb Bild
Pärm 2 sid 033.3 Svalbod Daniel Pers. 21kb Bild
Pärm 2 sid 033.4 Daniel Pers härdasstuga. 26kb Bild
Pärm 2 sid 034.1 Lars Danils härdasstuga med gjuten järnkamin. 17kb Bild
Pärm 2 sid 034.2 Målning över vindsdörr. 21kb Bild
Pärm 2 sid 034.3 Målning över förstudörr. 24kb Bild
Pärm 2 sid 034.4 Målning över förstudörr.JPEG 24kb Bild
Pärm 2 sid 035.2 Lars Danils svinstia o rundtimmerlada. 22kb Bild
Pärm 2 sid 035.3 Lars Danils vedbod med sexkantknutar. 33kb Bild
Pärm 2 sid 052.4 Kalkugn vid Burtjärn. 27kb Bild
Pärm 2 sid 036.1 Risbokärrets manbyggnad. 30kb Bild
Pärm 2 sid 036.2 Gård i Övra Persbo.JPEG 21kb Bild
Pärm 2 sid 036.3 Gamla bodar Övra Persbo. 16kb Bild
Pärm 2 sid 036.4 Karl-Eriks källare i backen Skissolningen. 20kb Bild
Pärm 2 sid 037.1 Gräsbergs Herrgård. 22kb Bild
Pärm 2 sid 037.2 Gräsbergs affärscentrum. 20kb Bild
Pärm 2 sid 037.3 Gräsbergs skolhus vid Konstdammen. 27kb Bild
Pärm 2 sid 037.4 Anderssons gård. 20kb Bild
Pärm 2 sid 038.1 Vid Konstdammen. 18kb Bild
Pärm 2 sid 038.2 Pysanders stuga. 24kb Bild
Pärm 2 sid 038.3 Pysanders lagård. 27kb Bild
Pärm 2 sid 038.4 Pysanders kläsbod. 23kb Bild
Pärm 2 sid 039.3 Svarthyttsveden norr om Gräsberg. 20kb Bild
Pärm 2 sid 039.4 Olof-Pers. 22kb Bild
Pärm 2 sid 014.2 Håksbergs pensionat. 26kb Bild
Pärm 2 sid 014.3 Utsikt från Håksberg. 20kb Bild
Pärm 2 sid 015.1 Håksberg. 29kb Bild
Pärm 2 sid 064.1 Kammarn i Lennartes svalbod. 19kb Bild
Pärm 2 sid 064.2 Kammaren i Lennartes svalbod. 16kb Bild
Pärm 2 sid 064.3 Kammarn i Lennartes svalbod. 19kb Bild
Pärm 2 sid 064.4 Nygård vid Sörviks station. 23kb Bild
Pärm 2 sid 065.1 Kammarn i Lennartes svalbod. 17kb Bild
Pärm 2 sid 065.2 Kammarn i Lennartes svalbod. 16kb Bild
Pärm 2 sid 065.3 Kammarn i Lennartes svalbod. 14kb Bild
Pärm 2 sid 066.1 Kammarn i Lennartes svalbod. 17kb Bild
Pärm 2 sid 066.2 Kammarn i Lennartes svalbod. 20kb Bild
Pärm 2 sid 067.1 Kammarn i Lennartes svalbod. 20kb Bild
Pärm 2 sid 067.2 Kammarn i Lennartes svalbod. 19kb Bild
Pärm 2 sid 067.3 Kammarn i Lennartes svalbod. 14kb Bild
Pärm 2 sid 068.1 Kammarn i Lennarts svalbod. 18kb Bild
Pärm 2 sid 068.2 Kammarn i Lennartes svalbod. 19kb Bild
Pärm 2 sid 068.3 Kammarn i Lennartes svalbod. 16kb Bild
Pärm 2 sid 069.1 Sexmans gård . 28kb Bild
Pärm 2 sid 069.2. 27kb Bild
Pärm 2 sid 069.3. 21kb Bild
Pärm 2 sid 072.1 Sörviks äldsta skolhus. 22kb Bild
Pärm 2 sid 072.2 Sörviks gamla skolhus. 25kb Bild
Pärm 2 sid 072.3 Sörviks nyaste skolhus. 18kb Bild
Pärm 2 sid 094.2. 28kb Bild
Pärm 2 sid 073.1 Kalkgruva i Limberget. 26kb Bild
Pärm 2 sid 073.2 Kalkgruva i Limberget. 26kb Bild
Pärm 2 sid 073.3 Sörviks Dammsjön och vägen till Digervåla. 21kb Bild
Pärm 2 sid 073.4 Landsvägen nära Sörviks skolhus. 24kb Bild
Pärm 2 sid 073.5 Landsvägen nära Sörviks skolhus. 26kb Bild
Pärm 2 sid 015.2 Parti av Håksberg. 24kb Bild
Pärm 2 sid 015.3 Håksberg. 24kb Bild
Pärm 2 sid 016.1 Håksberg o Hillklinten från Näs gård. 24kb Bild
Pärm 2 sid 016.2 Dagpallar o vägvisarlaven. 25kb Bild
Pärm 2 sid 017 Gammalt gruvhål. 34kb Bild
Pärm 2 sid 018.1 Persbo. 17kb Bild
Pärm 2 sid 018.2 Ekudden Persbo. 14kb Bild
Pärm 2 sid 019.1 Ruin av Persbo hytta. 32kb Bild
Pärm 2 sid 019.2 Där Persbo Silverhytta låg. 32kb Bild
Pärm 2 sid 019.3 En av Halvar Ols tissane vid Persbo. 22kb Bild
Pärm 2 sid 019.4 Persbodalen. 16kb Bild
Pärm 2 sid 075.1 Malmvaskning vid Lekombergs grufva.JPEG 20kb Bild
Pärm 2 sid 100.1 Brunnsviks folkhögskolas majstång. 24kb Bild
Pärm 2 sid 100.3 Södra stugan och Höganloft. 24kb Bild
Pärm 2 sid 105.1. 29kb Bild
Pärm 2 sid 105.2. 31kb Bild
Pärm 2 sid 106.1. 25kb Bild
Pärm 2 SID 106.2. 28kb Bild
Pärm 2 sid 107.2. 32kb Bild
Pärm 2 sid 107.3 28kb Bild
Pärm 2 sid 109.2 Nya elevstaden. 25kb Bild
Pärm 2 sid 100.4 Stenmur och järngrindar. 26kb Bild
Pärm 2 sid 101.2. 19kb Bild
Pärm 2 sid 102.2 Knäckebrödsbak i Storgårdens bagarstuga. 24kb Bild
Pärm 2 sid 103.1 Brunnsvik folkhögskola. 35kb Bild
Pärm 2 sid 084.2 Brunnsviks folkhögskola. 21kb Bild
Pärm 2 sid 085.1. Trolltall på Storgården 23kb Bild
Pärm 2 sid 085.2 Trolltallar på Storgårdsnäset. 23kb Bild
Pärm 2 sid 085.3 februari 1933. 40kb Bild
Pärm 2 sid 085.4 Torr-rakar på Kölaberget. 19kb Bild
Pärm 2 sid 085.5 Trolltallar på Storgårdsnäset. 30kb Bild
Pärm 2 sid 086.1 Lansvebacken. 18kb Bild
Pärm 2 sid 086.2 Lansvebacken. 23kb Bild
Pärm 2 sid 086.3 Lansvebacken. 28kb Bild
Pärm 2 sid 087.1 Från Lekomberg. 13kb Bild
Pärm 2 sid 087.2 Utsikt över Brunnsvik. 27kb Bild
Pärm 2 sid 087.3 Brunnsvik. 26kb Bild
Pärm 2 sid 088.1 Parti av Brunnsviks folkhögskola. 18kb Bild
Pärm 2 sid 088.2. 16kb Bild
Pärm 2 sid 088.3 Lillgården. 16kb Bild
Pärm 2 sid 089.1. 23kb Bild
Pärm 2 sid 089.2. 24kb Bild
Pärm 2 sid 089.3 Matsalsbyggningen. 23kb Bild
Pärm 2 sid 089.4 Brunnsviks folkhögskola. 27kb Bild
Pärm 2 sid 080.4 Från Djupa. 16kb Bild
Pärm 2 sid 080.3 Vid Djupa. 28kb Bild
Pärm 2 sid 084.1 Brunnsvik från Lekomberg. 21kb Bild
Pärm 2 sid 082.1 Brunnsvik sett från Lekomberga. 27kb Bild
Pärm 2 sid 081.1 Utsikt över Brunnsvik. 26kb Bild
Pärm 2 sid 082.2 Utsikt från Lekomberg över Väsman. 20kb Bild
Pärm 2 sid 083 Brunnsvik. 25kb Bild
Pärm 2 sid 080.2 Djupa. 18kb Bild
pärm 2 sid 081.2 Utsikt från Lekomberg över Väsman. 25kb Bild