Mörkö kyrka

Kategori: Kyrka

Kyrka ligger mellan två bergknallar – en ovanlig placering. Äldsta delen är 1100-tal, senare utbyggnader från 13- 14-, 16- och 1700-talen. Det bondeska gravkoret tillkom på 1800-talet. Klockstapeln i trä strax intill är från 1747. Kyrkan var en patronatskyrka.

Visa karta
Mörkö kyrka
Koordinater: 58.999049, 17.662768

Information om Mörkö kyrka

Mörkö kyrka ligger nerkrupen mellan två bergknallar – en ganska ovanlig placering. Långskeppets västliga del byggdes under 1100-talet; senare utbyggnader skedde under 13- 14-, 16- och 1700-talen. Det runda bondeska gravkoret tillkom på 1800-talet. Gårdsnamnet Lundby strax intill kan tyda på att kyrkan placerats vid en äldre kultplats.

På berghällen väster om kyrkogården reser sig kyrkans klockstapel, byggd 1747.
Mörkö kyrka var fram till 1921 (1922?) en patronatskyrka för Hörningsholm, d.v.s. ägaren till Hörningsholm hade med vissa förbehåll rätt att tillsätta präst i församlingen. Sist tillsatte befattningshavare var prosten Gunnar Paban. Denne var också den siste i landet som tillsattes enligt denna mycket gamla institution. Mörkö församling är 2009 under sammanläggning med med Hölö församling.

Kyrkans intressantaste inventarium är gravmonumentet över Mauritz Sture, död 1592, och hans hustru Anna Horn av Åminne. ”Tumban”, som tidigare var placerad mitt i kyrkan, är ett stenhuggeritekniskt mästerverk fråm sent 1500-tal.
Kyrkan har en dopfunt av gotländsk kalksten från 1200-talet.

Mörkö kyrka beskrevs 1945 av Erik Bohrn i serien Sörmländska kyrkor; skriften omarbetades och utvidgades 1965 och 1975 av landsantikvarien Ivar Schnell i nr 74 av denna serie. En omarbetad avkortad version utgavs av Anita Liepe 2004. En kortfattad beskrivning finns på Hölö och Mörkö församlingars hemsida.

Kyrkogården på Mörkö har beskrivits av Göran Gelotte 2003.

Vid kyrkstallet norr om kyrkan låg under första hälften av 1900-talet en av öns tre bastustugor. Runt klockstapeln finns lämningar efter skyttevärn från första världskriget.
HbM nr 299.


Bilder och dokument från Mörkö kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Stenberg