Allstakan

Kategori: By

Koordinater: 59.886559, 12.517136

Information om Allstakan

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
ALLSTAKAN
Detta gårdsnamn får tydligen härledas av det ursprungliga dialektordet ”åle”, i äldre tider omväxlande med al (i värmlandsdialekt även ål) i betydelsen alskog, samt taka = intaga. Namnet skrives i äldsta Jordaboken Alstaken.
Den första kända bonden i detta hemman är Sibiörn, vilken får gården skattlagd 1540 och i Jordaboken 1548 kallas Sebiörn i Alstackenn och är skattebonde.
Vid början av 1600-talet fanns här två gårdar, vilkas ägare i längden för Älvsborgs lösen äro uppförda: Anders i Alstaken för sig och hustrun 12 mark och Enkian ibidem för sig och en piga 9 mark till skatten.
Jordaboken för 1630 har endast en bonde i Allstakan, nämligen Brynell; gården är här helt hemman.
Jordaboken 1685 har vad skatten till rusttjänsten beträffar följande anteckning: ”Reducerat såsom gammalt militie hemman, under åren 1633-1652, från commissarien Pehr Håkansson, indelt nu Adelsfanans rusttienst officerare till hästhemman 1683-84. Sistnämnda år indelt den andre korpralen under samma fana och Björnskölds kompani till hästhemman”. 


Bilder och dokument från Allstakan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne