Ingersbyn

Kategori: By

Ingersbyn har fått sitt namn av det fornsvenska namnet Inge samt by i betydelsen hemman.

Koordinater: 59.752188, 12.637302

Information om Ingersbyn

Ingersbyn har fått sitt namn av det fornsvenska namnet Inge samt by i betydelsen hemman.Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
INGERSBYN
har fått sitt namn av det fornsvenska mansnamnet Inge samt by i betydelsen hemman. Den äldsta kända bonden här är Haluol j Ingolsbyn, vilken är skriven för gården 1540 och i 1548 års jordabok kallas Haluord i Ingelsbijn.
Längden för Älvsborgs lösen 1613 har blott en gård, för vilken är skriven Bonde i Ingersbyn med 12 mark i skatt. Denne Bonde är ägare ännu 1630, då gården kallas Ingelsbijnn och är helt hemman.
Jordaboken 1685 har följande anteckning: ”Ingersbyn, reducerat af Kongl.Reduktions Commissionen såsom gammalt Militiehemman emillan åhren 1633 och 1652, medh 1682 åhrs Ränta ifrån hr.Wilhelm von Philip och med dito åhrs Ränta Cronan förbehållet, men med 1683 åhrs ränta indelt Adels Phanans Rusttienst officerare till hästhemman, och med 1684 åhrs Ränta indellt Cornetten under dito Phana och hr.Ryttmästare P.Biörnschölds Compagnie, Oloff Mattsson till hästehemman”.


Bilder och dokument från Ingersbyn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne