Gallebo

Kategori: Gård

Koordinater: 57.861422, 15.475982

Information om Gallebo

Gården Gallebo ligger i Sörskaten i Norra Vi ca 4 kilmeter öster om Ydreforsvägen med infart vid den så kallade ”lyftesten”. Vägen klättrar upp mot en hög platå och på denna ligger gården omgiven av stora åkrar, som i sin tur omges av milsvida skogar. Det går också en nyare väg man kan åka bortom Hökhult vid norra Vadbron går vägen mot Skirshammar och Gallebo.Gården omnämns redan 1418. Av allt att döma så omfattade Gallebo vid sekelskiftet 1600/1700 dels ett kronohemman dels en utgjord som var frälse.1672 sålde dåvarande ägaren till utgjorden Anna Armsköld marken till Axel von Schaar. År 1723 skedde en förändring. Den 14 januari utfärdadades ett skatteköpsbrev på 1 mantal Gallebo. 1947 köpte David och Stina Karlsson Gallebo och bodde där med sina 7 barn som kallade sig Davidsson. De flyttade 1957 och sålde Gallebo till Bror Ydrefors och hans hustru Kerstin. De bodde där till 1962 då de sålde till domänverket för 56000 kronor. 1995 såldes ett avstyckat område runt om på 3639 kvadratmeter för 125000 kronor .

Gallebo är idag, år 2014, fritidsbostad för en dansk familj.


Bilder och dokument från Gallebo

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sylvia Carlsson