Kluttersten

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.857330, 15.448593

Information om Kluttersten

Kluttersten var en backstuga under Herbergshult, där de fattigaste bland de fattiga bodde.De som bodde i Kluttersten, var säkerligen de fattigaste av de fattiga. De står skrivna i kyrkböckerna med olika typer av handikap. Maja-Lisa Persdotter hörde till dem. Hon blev änka 1828 efter livgrenadjären Anders Asp i Skvalhällen. Anders hade blivit kommenderad till arbete på Göta kanal 1824. Under arbetet angreps han av ”frossa” och dog 1828, 35 år gammal. Maja-Lisa fick med sin fyra barn, födda 1817, 1821, 1823 och 1827, flytta till backstugan. Där bodde hon till 1840, då hon gifte om sig med änklingen Carl Larsson. De flyttade till Karlsberg. Två av barnen betecknades som ”svaga till sinnet” och ett av dem som ”sjuklig”. Vid familjens namn är tillskrivet ”understöd”. Det är idag svårt att föreställa sig dessa människors kamp för överlevnad, långt ute i skogen.

Maja-Lisas son Carl Johan, född 1827, blev känd i bygden som ”Kalle Klutter”.
Han sändes som 7-8 åring ut av sin mor att tigga i gårdarna och torpen runt omkring. Han hade svårt att lära in saker och ting, vilket gjorde det omöjligt för honom att sköta något mer än rutinbetonade uppgifter, som till exempel att såga ved, något som han hjälpte till med på gårdarna i trakten. 1887 togs han in på fattighuset i Norra Vi. Han dog 88 år gammal 1915.

Fem familjer har bott i backstugan mellan åren 1781 och 1840, då backstugan blev öde. Majalisa med barn var den siste boenden

Idag, år 2009, är ruinerna jämte otydliga åkerrester de enda kvarvarande minnena från backstugan Kluttersten.


Bilder och dokument från Kluttersten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson