Kråksand

Kategori: Ö

Koordinater: 62.400940, 13.671964

Information om Kråksand

I samband med regleringarna uppströms i Ljusnan så byggdes på 1970-talet en spegeldamm vid Vikarsjöns utlopp, vilket höjde sjöns normalvattenstånd med omkring tre decimeter. Nivåhöjningen påverkade även Ljusnan ett gott stycke uppströms sjön. Kråksand är ett sandgrund som vid lägre vattenstånd förr bröt vattenytan, men som nu på grund av regleringarna sällan eller aldrig gör det.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson