Slipskåror Gotland

Kategori: Hällristning

Information om Slipskåror Gotland

På Gotland är drygt 3600 slipskåror kända, varav mellan 700 och 800 finns i den fasta kalkbergrunden och resten fördelar sig över drygt 800 block av olika bergarter.
Mätning av slipskårornas riktningar har avslöjat att dessa inte är slumpmässigt orienterade, utan är koncentrerade i vissa astronomiskt intressanta riktningar.
Slipskårorna i fast häll och i jordfasta block uppvisar också samma riktningsfördelning vilket är ett ytterst starkt belägg för att det är företeelser på himlavalvet som varit av stor betydelse.
Rutger Sernander undersökte 1918 5 block med slipskåror ute i Fardume träsk. Sjön hade blivit sänkt ca 1 m i slutet av 1800-talet. Slipskårestenarna hade alltså innan dess legat under 1 m vatten några tio-tal m ut i sjön. Sernander konstaterade därför att slipskårorna tillkommit under en period med torrt klimat, nämligen subboreal tid, som enl. moderna undersökningar inföll 2500 f.kr. +- 500 år. Gotlands slipskåror

On the island of Gotland there are about 3600 known grooves. 700 to 800 of these are in the bedrock (which is limestone) and the rest in about 800 blocks of different kinds.
Measurements of the directions of the grooves has revealed that they are not randomly orientated, but that they are koncentrated towards some directions of astronomical interests. Those in the bedrock and those in unmoved blocks have the same distribution of directions. That is a very great evidence that astronomical phenomens have been of great importance.
In 1918 Rutger Sernander investigated the lake Fardume träsk. The lake had been drained in the late 19:th century about 1 m. There was 5 grinding groove stones in the water. That means that the stones had been covered with 1 m of water until then. He concluded that the grinding grooves must have been made at a time with a dry climate which he claimed must have been the subborial time, which according to modern invastigations did happen 2500 B.C+-500 years. The Gotland Grinding grooves


Bilder och dokument från Slipskåror Gotland

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Slipskåror GotlandHällristning
Historisk plats

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sören Gannholm