Långbodarna

Kategori: Fäbod

Fastighet: Edet 1:3, 5, 6, 7
Häggen 1:1, 2:6, 3:1A, 3:1B, 4:6, 7, 5:1
Namn 1:3, 19, 2:8,9, 10, 11, 15, 16 (Inv.datum: 1982-06-11)
Fäbod som ligger på utmark som hör till byarna Ede, Häggen och Namn. Driften upphörde 1945 och återupptogs 1958. (Chr. Bengtsson fäbodinventering 1958). Fäboddrift pågick på 2000-talet, dock ej i traditionell mening, de senaste åren fram till 2014 i kombination med våffelservering.

Koordinater: 62.854450, 13.906624

Information om Långbodarna

Enligt avradslängd 1666 fanns bebyggelse på fäboden.

Ur Fäbodar i Berg, Kulturhistorisk utredning nr 25 J L Museum, 1982: Driften återupptogs 1958 när landsväg brutits och mjölken kunde skickas till mejeri. På fäboden finns (1982) 23 byggnader, däribland 4 av ursprungligen 5 bustugor. Dessa, samt bodar och mjölkkällare ligger tätt samlade innanför en gärdsgård. Fäbod med högsta skyddsvärde. Långbodarna är upptagen i den fysiska riksplanen som fäbod ingående i en fäbodmiljö av riksintresse.

Mer finns att läsa i hembygdsföreningens sockenkrönika årgång 1961 s. 37-39, 1966 s. 52


Bilder och dokument från Långbodarna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2