Över-Särvsjön

Kategori: Sjö

Koordinater: 62.646283, 13.094173

Information om Över-Särvsjön

Utdrag ur Sven-Olof Hedmarks skrivelse om Särvsjön:

I början av 70-talet kom nästa negativa intresse från kraftbolagen i och med planerna på att överleda vattnet från övre Servsjön till Grundsjön och Långå kraftverk. Detta medförde att byns kraftverk måste läggas ner och ”Europas största rotenonprojekt” genomfördes i övre Servsjön. Detta för att ingen sik skulle komma ned i Grundsjöarna genom kraftverkstunneln. Projektet lyckades över hövan så tillvida att inte bara fisken i övre sjön utrotades utan vattnet som strömmade ned i nedre sjön utrotade fiskbeståndet där.

Nu var Servsjö-borna utan husbehovsfiske ett antal år medan inplanterad sik och öring växte till. I övre sjön inplanterades även vätternröding. Inplanteringen får ses som ett experiment och delvis som ett misslyckat sådant, åtminstone sett ur bybornas synvinkel. I nedre sjön har man nu ett bestånd av sik, aborre, harr och öring. I övre har det vandrat upp mängder av lake från grundsjötunneln, och viss förekomst av sik har visat sig. Öring och röding förekommer men tycks inte själv föröka sig, som vanligt är i reglerade sjöar.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne