Mulseryd församling

Kategori: Församling

Koordinater: 57.704913, 13.824044

Information om Mulseryd församling

Bygden blev troligen redan i tidig början av medeltiden föremål för kristen mission. Mulseryds kyrka nämns första gången år 1540, men har ett medeltida ursprung. Även om den aldrig har haft karaktären av moderkyrka, så var häradets tingsplats under äldre tider förlagt i dess närhet.
Även en kyrka i Jära hade ett medeltida ursprung. Enligt traditionen brändes den av danskarna, möjligen år 1567, och blev därefter aldrig återuppförd.

DE GAMLA GÅRDNAMNEN är till antalet tjugo. Av dessa är Hårlanda det som säkrast kan härledas till forntiden. Troligen kan också Jära och Mulseryd förläggas till forntiden, kanske även Elsabo, Gethestra, Grenhestra, Helgabo, Löckna, Ryd, Röksberg, och Stigaryd.

Däremot är det troligare med en medeltida angivelse för Bosarp, Fåglahult, Knutshult, Kråkshult, Svedbrandshult, och Svinhult. Agutarem, Isatorpet, och Äsebo är med stor sannolikhet från medeltiden.

GÅRDNAMN OCH BEBYGGELSE hör samman i sin begynnelse. För i allmänhet torde namngivningen ha skett en ganska kort tid efter platsens besittningstagande.

Gårdnamnens innebörd berättar om jordbruks- och naturförhållanden, ibland nämns namnet på en tidig brukare. Med dessa kunskaper ges kännedom i någon mån om de Mulserydsbor som levde och verkade för snart ett
tusen år sedan eller mer. Mobor som istället för ett kringströvande jägarliv med tillfälliga uppehåll för åkerbruk och boskapsskötsel skaffade sig fasta boplatser, eller utökade bebyggelsen genom nyodlingar, vars benämningar finns kvar än idag.  (Utdrag ur Leif Kjellbergs ”Gamla ortnamn i Mulseryds socken”)


Bilder och dokument från Mulseryd församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2