Drågen

Kategori: Torp

Information om Drågen

Torp till Nistuga. Väst Gutfallänga, Bortan
Binamn: Potthålan
Även: Sidden (sid = dråg, dvs fuktig dalsänka)
Man sade även: när Kutten.
Kutten kallades en som var ”huvdare”, d.v.s. gjorde
huvud på spik vid spikbruket på Lyred. Han var lång och
smal och ”kutte” = sprang fort. Därav namnet.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6650801 / 1318799 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (V-Ö) och ett spisröse.I området är odlingsrösen.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne