Där Nole

Kategori: Gård, Hemman

Information om Där Nole

A.O.
Gränsjön. Ur gamla papper samt andra anteckningar.
Gården Där Nole är troligen den äldsta boplatsen. Förutvarande manbyggnader torde dock varit uppförda söder om den nuvarande. Enligt det släktgårdsdiplom, som erhölls vid utställningen i Karlstad 1929, hette gårdens förste kände ägare Anders Persson. Han var född 1740 och dog 1809. Hans hustru hetta Britta Olofsdotter (från Allstakan) f.1751, d.29/9 1796, således omkring 45 år gammal. Deras dotter Britta, f.23/3 1786, d.1/3 1855, var gift med Anders Jonsson från Hjerperud, f.2/6 1784, d.15/12 1861. Deras son Daniel Andersson var f.12/11 1830 och d.28/11 1888. Hans hustru var från Nisstuga i Berga, hette Martha Elofsdotter, var f.18/12 1841 och d.1929. Sonen Anders Danielsson, vilken erhöll ovannämnda diplom föddes 30/3 1865. Han avled ? 1943. Hans hustru Stina Eriksdotter från Lövnäs föddes 20/12 1857 och dog 18/11 1928, således året före sin svärmor. De sistnämnda makarnas dotter Marta och hennes man Johan Johansson från Mossen, Berga, äger nu den gamla släktgården, som veterligen hört till samma släkt i över 200 år. De har dessutom förvärvat flera av de övriga hemmansdelarna inom byn samt fastigheten ”Lanne”, belägen öster? om sjön Gränsjön och hörande till hemmanet Treskog. (Ant.bok 41 sid.2-3)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne