Vingens hamn

Kategori: Vattenområde

Koordinater: 58.861061, 12.640002

Information om Vingens hamn

Naturhamnen Vingen, tidigare även kallad Vingern, har sedan gammalt varit en säker nödhamn. Som skydd mot öppna sjön ligger öarna Trollön och Gåsön med endast ett smalt sund dem emellan.

Under 1800-talet och 1900-talets början blev Vingens hamn betydelsefull, framför allt för utskeppning av timmer och props (trästöttor för gruvgångar i engelska kolgruvor). Man använde även hamnen för lossning av tegel, kalk och liknande produkter, som användes i traktens jordbruk. Dessa laster förekom fram till tiden efter första världskriget. Ved, pappersved och timmer utskeppades, särskilt under andra världskriget. När vedutskeppningen var som störst användes särskilda pråmar eller färjor (flatbottnade breda båtar) för att transportera veden ut till fartygen, som ankrade upp på djupt vatten. Att lägga till mot land var inte möjligt, då någon brygga eller kaj aldrig funnits.

Vid Trollön fanns tidigare en brygga. Man hade upptäckt en stor kvartsfyndighet på ön, som  köptes av Gullspångs Elektrokemiska AB, vilka i början av 1900-talet började bryta kvarts där. Se vidare under Ö. Bodane 1:7, Trollön.

På Gåsö ligger Vingens f.d. fyrplats, som togs i drift 1876. Se Ö. Bodane 1:14, Gåsön.
Sjöfarten på Vingen avtog dock på 1920-talet. I juli 1939 hade hamnen endast angjorts  av tre fartyg ditintills under seglationssäsongen. Ingen lastning eller lossning hade skett.
Denna nedgång var orsaken till att fyren år 1941 lades ned.

I vikarna vid Vingen ligger flera fartyg vrak. Två av dessa är kända vid namn, Hilda Lovisa och Helen Kristin. Dessa fartyg finns beskrivna i dokumentet Sjöfartshistoria.pdf, se nedan. Utöver dessa två finns ett tredje vrak innanför Trollöns norra udde. De tre vraken är registrerade av Riksantikvarieämbetet, och finns upptagna på deras hemsida Fornsök, med nedanstående länkar, där bl.a. vrakens koordinater anges.

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000054311

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000054308

 

Det har byggts fartyg vid Vingen. Två av dessa segelskutor var Lisa Maria och Gustaf.  Mera om dessa kan läsas i PDF-dokumentet Sjöfartshistoria.pdf, som kommer att läggas ut inom kort. I detta finns även redogörelse för ytterligare några fartyg samt för sjöfart med anknytning till Vingens hamn och omkringliggande vänerkust.

Från Vingens hamn leder sedan 2012 en ny utprickad farled, avsedd för friluftslivet. Farleden sligrar sig mellan kobbar och skär, genom det trånga Rotösund och mynnar vid Limskär, Yttre Bodanes skärgårds södra utpost. Den intresserade kan studera denna farled genom hemsidan för organisationen SERÅ (Skärgården En Resurs för Åmål) :

                                        Nya farleden Limskären – Vingens hamn

Bl. a. finns där ett sjökort från 1866, visande aktuell kuststräcka.

 

Ovanstående beskrivning över Vingens hamn finns även att läsa som en PDF-fil, Vingens hamn, som kan laddas ned och skrivas ut.

 

                                                                                                 16-05-30 Lars Lundin

Källor: Länsmuséets i Vännersborg intervju med Fridolf Selin, Sörskogen.

 

 


Bilder och dokument från Vingens hamn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har frågor om Ånimskog ellersynpunkter på denna hemsida, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.