Ekgöl

Kategori: Bostäder

Enligt en karta från 1698 fanns i Öfre eller Lilla Brefven bl.a. följande byggnader:
– Stora Ekgöl vid berget på andra sidan ån från bruket sett (Stinasberg).
– Lilla Ekgöl nedanför nuvarande Ekgöl.

Stora Ekgöl revs 1815 eller något senare. Nuvarande Ekgöl byggdes tydligen 1831, enligt J A Anckarsvärds noteringar.

Koordinater: 59.007861, 15.578722

Information om Ekgöl

1698 EB Namnet Ekgöl kommer av göle = svedjeland.
1698 BEB Enligt en karta från 1698 fanns i Öfre eller Lilla Brefven bl.a. följande byggnader:
– Stora Ekgöl vid berget på andra sidan ån.
– Lilla Ekgöl nedanför nuvarande Ekgöl.
1739 SC Hammarsmedmästaren i Brevens Bruk, Anders Persson Tolf, född 1682 i Skogaholm, dör 23/12 1739 i Stora Ekgöl, Brevens bruk. Gift 1: 13/10 1707 med Kirstin Persdotter från Lilla Brevens bruk, 21/10 1689 – 20/9 1733, 10 barn. Gift 2: 18/11 1736 med Maria Andersdotter från Björnhovda, Askers sn.
1815 ÅB Stora Ekgöl öde. (Husförhörslängd Svennevad 1821-1825 A1:12).
1815 JAA Stora Ekgöl, 1 torp. Banco Rd -:3:6. Dagsverken 96. Smör 10 mk (4,25 kg). Tackjärnskörning 7 skttd (1,4 ton). Ved 2 famnar. Löv 12 tjog. Brukas under L:a Brefven fr.d: 14 mars 1815.
2001 BBHF Text på torpskylt: Stora Ekgöl på Skira ägor. Siste brukaren okänd. Rivet på 1810-talet. BBHF 2001. GH. Koordinater: 65 43350. 14 86950.
1815 JAA L:a Ekgöl, 1 torp. Banco Rd -:2:8. Dagsverken 48. Smör 10 mk (4,25 kg). Tackjärnskörning 4 skttd (0,8 ton). Ved 1 famn. Löv 10 tjog.
1830 JAA Inspektor Lundgren avlider hastigt 28 dec. 1829. Han efterträdes av sonen P E Lundgren, endast 21 år. Torpet Lilla Ekegöhl doneras på livstid till änkefru Lundgren. Nästa vår byggs passande boningshus.
1831 JAA Det konstateras att P E Lundgren ej är mogen uppgiften. Ekegöhl återtas mot att Lundgrens får Gunnarstorp i Norrbyås.
1831 JAA Verkmästaren på Mek.V, modellverkstad och gjuteri, Herr Ödman, får bo i Ekegöhl. Flyttar 1835 till Hjortkvarn.
1833 JAA Vid Ekegöhl inreds ett gammalt pörte till brygghus.
1891 SC Hfl 1891-1895: Befallningsman Karl Pettersson med hustru och 3 barn bor i Ekgöl.
19XX SC Befallningsman Lundgren bodde i Ekgöl i början på 1900-talet. Han efterträddes av Högman, som blev avskedad 1930. Hans efterträdare var rättare Valfrid Garp fram till 1949. Därefter har skogvaktare Ragnar Johansson med fru Inga bott i Ekgöl.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2