Knutstäppa

Kategori: Torp

Koordinater: 59.791778, 12.699131

Information om Knutstäppa

Koordinater (x/y) 6634333 / 1325638 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga rester efter husgrunder, men med rester av röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 539:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne