Nyköping Alla Helgona församling

Kategori: Församling

Alla Helgona församling uppgick 1 januari 2014 i Svenska kyrkan, Nyköpings församling.

Visa karta
Nyköping Alla Helgona församling
Koordinater: 58.751355, 17.016334

Information om Nyköping Alla Helgona församling

Källa: Svenska Gods och Gårdar, 1938 – 1940
HELGONA socken är belägen i Rönö härads sydvästra del norr om Nyköping och begränsas i väster av Nyköpingsån. Trakten är tämligen skogrik och småkuperad; vid Nyköpingsån blir naturen mera öppen med odlade slättbygder. Av industriföretag har socknen vid Harg vid Nyköpingsån bomullsspinneri och väveri med tillhörande kraftstation. Fornminnen: Av socknens talrika fornlämningar märkas främst gravfälten. över 500 forngravar ha påträffats. Så t. ex. finnas större gravfält vid Berga, Ekeby, Hagnesta, Hovra, Karsbol, Myra och Sättersta m. fl. platser. Vid bl. a. Vittenberga äro kummel antecknade. Inom socknen finnas 2 fornborgar, en vid Tunsättersjön och en å Skansberget vid Svärtingsjön, samt fyra runristningar, varav 2 relativt nyupptäckta vid Skrestad, en vid kyrkan och en vid Bönstad.

Helgona socken omtalas 1348 som ”Allhelgona” och är jämte Svärta socken annex till Nyköpings östra församling, med vilken den har kyrkan gemensam. Areal: 37,02 kvkm. Enligt 1937 års fastigh.-tax. är ägovidden: 1.214,4 har åker, 45,8 tomt o. trädg., 8,7 slåtteräng, 30,5 kultiv. betesäng, 138,8 annan betesäng, 1.625,5 skogsm., 466,6 övr. mark. Jordbruksv.: 1.269.500 kr. I jordbruksv. ingående värde å skogsm.: 65.100 kr. Skogsv.: 288.100 kr. Invånarantal: 807. Kyrkan, Nyköpings Alla Helgona kyrka, byggdes vid 1200-talets slut, brändes 1665 o. återuppbyggdes sedan i sitt nuv. skick. På södra sidan märkes det Tungelska gravkoret från 1600-talet I kyrkan finnes ett altarskåp från 1670, restaur. 1928. Kyrkoherde: Erlandsson, E. A. Komminister: Arcini, P. T. E.


Bilder och dokument från Nyköping Alla Helgona församling

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Hedblom
Jag är föreningsredaktör för Bergshammar och Nyköpings hembygdsföreningar samt fadder för Bygdeband i Södermanland. Har du uppgifter/bilder som passar i Bygdeband så kan du kontakta mig. 070-55 56 273 (mats.hedblom@gmail.com)