Drag

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 56.779327, 16.420237

Information om Drag

Drag som samhällsbildning tillkom under 1800-talets senare del.Namnet Drag anses hänsyfta på att sjöfarare under medeltiden och dessförinnan drog sina båtar på land över Skäggenäshalvöns smalaste del med hjälp av oxar och mänsklig kraft.
På 1550-talet lät kung Gustav I Vasa uppbåda bönderna i Tunalän och Stranda härader för att gräva den 175 meter långa kanalen eller ”Graven” som förbinder Norra och Södra Dragsviken. Sannolikt var det inget populärt uppdrag bland dem som hade att göra arbetet, men det bekymrade säkert inte kungen. Kanalen hade till en början säkert betydelse för sjöfarten, men med tiden grundades den upp och blev allt mera betydelselös.
På 1980-talet gjorde Skäggenäs Villa och Intresseförening en föredömlig restaurering av ”Graven” som nu kan passeras av smärre fritidsbåter.
Villabebyggelsen på Drag vid Skäggenäshalvöns smalaste del ligger på mark som ursprungligen hörde till byarna Rockneby och Wadstena. I början var det mest skutskeppare och annat sjöfolk som slog sig ner på Drag. Ett flertal skutor hade i slutet av 1800-talet och in på 1900-talet sin hemmahamn på Drag. Där var då – före järnvägens tillkomst 1896 – en utskeppningshamn för props (gruvstöttor) och sågade trävaror. Föregångaren till Rockneby marknad låg intill 1861 på Drag. Numera finns ett stort antal fritidshus och villor för permanentboende på Drag.


Bilder och dokument från Drag

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson