Hammarbacken

Kategorier: Bygdegård, Flottningsränna, Masugn, Mjölkvarn, Sågverk

Koordinater: 59.741257, 15.022633

Information om Hammarbacken

Hammarbacken ligger i Lindesbergs kommun och sedan 1896 i Guldsmedshyttans församling. Tillhörde tidigare Linde bergsförsamling.

Namnet, Hammarbacken, kom troligen till då det i början av 1600-talet fanns en hammare på platsen. Hammaren kallades då för Gränshytte hammare och ingick i ett av byn Gränshyttans fyra kronobergsmanshemman, Gränshyttan nr 2.

Hembygdsföreningens lokal finns i en byggnad som från början av 1900-talet var traktens affär fram till början av 1960-talet då Domänverket (Sveaskog) hade sitt lokala kontor i byggnaden. Fastigheten ägs idag av hembygdsföreningen.

Längs Gränshytteån finns en vandringsstig med informationstavlor om de olika verksamheterna som funnits på platsen: masugn, sågverk, mjölkvarn, flottning, bostäder.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Helsing