Åby Möbelfabrik

Kategori: Möbelsnickeri

Koordinater: 57.026313, 14.781255

Information om Åby Möbelfabrik

Åby Möbelfabrik grundades av Emil Johansson och August Pettersson från Asa i den gamla havregrynsfabriken (byggd i slutet av 1800-talet) intill slussen. Anledningen till val av plats var bl.a. tillgången till vattenkraft och elström. Även trägrosshandlare August Nilsson från Hångeryd i Asa socken flyttade hit och drev den intilliggande sågverksrörelsen.

Företaget gick bra och expanderade. 1910 hade möbelfabriken och sågen totalt 50 anställda. År 1916 bildades ett aktiebolag med bl.a. Emil Johansson och August Pettersson i spetsen. Aktierna kostade 500 kr styck. Bolaget, som förutom möbelfabriken, kom att äga gården Åbyfors, sågen samt ångaren Thor med pråmar startade i januari 1917.

Endast ett par veckor senare eldhärjades hela komplexet men återuppbyggdes redan samma år. Verksamheten drevs därefter fram till 1924, då företaget fick gå i likvidation och fabriken såldes till Lidekvarns AB. Konkursen resulterade i många arbetslösa och för att rädda sysselsättningen i Åby gick arbetarna samman och areenderade möbelfabriken av Lidekvarn från 1926. De flesta av de ca 70 anställda hade andelar i företaget men många kunde endast klara betalningen genom avdrag på lönen. Efter 1935 började det dock ljusna och fyra år senare hade företaget som flest anställda med 90 arbetare.

Fabriken var igång fram till 1976 då verksamheten helt upphörde. Trots att avsättningen var god var nedläggningen 1976 oundviklig. Byggnaderna var gamla och orationella, medelåldern bland arbetarna hög och antalet anställda hade krympt till endast 16 arbetare. Det var helt enkelt för tungarbetat. Därtill kom konkurrensen med andra möbelfirmor – Åbysnickarna gjorde inte gärna avkall på den höga möbelkvaliteten.

(Utdrag ur delar av ”Kulturhistorisk undersökning 4 – Åby Möbelfabrik i Tjureda socken, Växjö kommun” av Smålands museum)


Bilder och dokument från Åby Möbelfabrik

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Helen Gunnarsson