Njärvehult Södergård

Kategori: Gård

Koordinater: 57.901505, 15.397771

Information om Njärvehult Södergård

Gården uppkom säkerligen under tidig medeltid. Några belägg för detta finns inte. Gården är upptagen i första jordeboken 1545 med stavningen ”Neffuehult”.

Av allt att döma var Njärvehult vid denna tid ett skattehemman på 1 mantal.

Idag bebos Njärvehult 1:2, Södergården, av gårdsägaren permanent. Jordbruket är nerlagt. Några åkrar arrenderas ut. Man kan idag snarast betrakta den som en skogsgård.Vid 1735 års jordrannsakan skrevs följande:
”En skattegård om 1 mtl i rote 61 med en åbo. Fång, fälle samt fiske i sjön Njärven. Ingen såg eller kvarn men sockenstugan Börset och soldattorp för rote 61.”

Av rättens handlingar framgår, att på 1770-talet ägde Måns Jönsson ¾ delar av helt och Bern Bernsson ¼ del av helt mantal. Ca 1787 fanns det tre ägare, dels Måns Jönsson 2/4 dels, sonen Jöns Månsson ¼ dels och mågen Olof Knutsson ¼ dels av helt. Det är också troligt, att man vid denna tid hade två brukningsenheter på gården. Släktinnehavet på de båda enheterna har varit långvarigt med köp och försäljning av arvsdelar mellan syskon. Man kan se, att det inte alltid varit enkelt att förrätta bodelning.

År 1854 genomförde man laga skifte. Arealen var då 778 tunnland och 18 kappland .

I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1947 uppger man följande angående Södergården:
Njärvehult 1:2 areal 165 hektar varav 8 åker och 157 skog mm. Släktgård från 1765, förvärvad 1947. Mangårdsbyggnad av trä, uppförd 1921 innehållande 5 rum, 1 kök, 2 hallar, veranda. Arrendatorbostad uppförd av trä innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall, veranda. Ekonomibyggnad av trä uppförd 1860 för 2 hästar och 10 nötkreatur. Ägare lantbrukare Sven Janne Stig och Dagny Johansson.

Till arealen för 1:2 tillkommer arealerna för Hultna och Häggarp.

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 finns endast Njärvehult 1:2, Södergården, upptagen. Följande byggnader redovisas:

1 bostad 2 våningar byggt 1921
1 bostad (arrendebostaden) 2 ” ” 1700-tal
1 bod 2 ” ” 1700-1800-tal
1 dass ” c 1920-tal
1 ladugård ” 1860

I boken ”Norra Vi gårdar” del 2 finns mer att läsa om Njärvehult. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Bilder och dokument från Njärvehult Södergård

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Njärvehult SödergårdBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson