Albäck

Kategori: Gård, Hemman

Har genom åren stavats på olika sätt. Ahlbäck, Ahlbeck, Albäck.

Visa karta
Albäck
Koordinater: 59.952769, 16.729351

Information om Albäck

Vi har följt Albäck från mitten av 1700-talet. Ahlbäck bestod av 1/4 mantal. Den första ägaren vi med säkerhet kunnat följa är bonden Olof Ersson f. 1750, med hustru Elisabeth/Lisa Johansdotter f. 1732. Sonen Eric är f. 1772 och står som styvbarn och är hennes i ett tidigare äktenskap. 1793 är sonen Eric gift med Stina Olsdotter f. 1770. Dotter Lisa f. 1795, Cajsa 1800, Eric 1806. Modern Lisa Johansdotter f. 1732 avlider i gikt 1805 72 år gammal. 1808 står att bonden Eric Ersson  f. 1772 utnämnts till nämndeman.   1813 flyttar hela familjen till Ölsta. Dotter Lisa gifter sig i Ölsta 1818 med bondsonen Mats Andersson  från Isätra. Han står sedan som måg. Eric Ersson står skriven i Ölsta men står som bonden från Ahlbäck. 1821 flyttar alla tillbaka till Ahlbäck. Bonden Eric Ersson avlider 1827  55 år gammal. Någon dödsorsak står inte. Gården brukas nu av Mats Andersson. Svågern Eric Ersson f. 1806 gifter sig och flyttar till Isätra1830. Dotter Cajsa f. 1800 avlider i slag 1825  22 år gammal. Styvfarfar Olof Ersson f. 1750 avlider av ålderdom 1829  79 år gammal.    Mats Andersson och hans hustru Lisa Ersdotter får inga egna barn. 1842 flyttar hennes bror Eric Ersson f. 1806 hem från Isätra, med hustru Cajsa Pehrsdotter f. 1811 och barnen Eric f. 1836, Anders 1838, Stina Cajsa 1842. Han står som bonde 1843 då han avlider av inflammation 36 år gammal. Hustru Cajsa och barnen flyttar åter till Isätra. Eric och Lisas mamma Stina Olsdotter f. 1770 avlider av ålderdom 1845  74 år gammal. 1848 avlider bonden Mats Andersson i slag 57 år gammal.     Drängen i Albäck Gustav Ersson f. 1823 i Sala socken gifter sig 1851 med pigan i Albäck Greta Stina Perhsdotter f. 1820 i Norrby. De får 4 barn tillsammans. Änkan Lisa Ersdotter och Gustav Ersson står som ½ brukare var. Brukaren Gustav Ersson avlider i bröstinflammation 35 år gammal 1859.     Som ny brukare kommer 1860 från Isätra Eric Ersson f. 1836, gift 1861 med Brita Stina Larsdotter f. 1840 i Sör Kärrbäck. Mats Anderssons änka Lisa Ersdotter  avlider av ålderdom 1865  69 år gammal.1866 står Eric Ersson  f. 1836 som bonde. Gustav Ersson änka Greta Stina Pehrsdotter med 3 barn flyttar till Ahlbäcks ägor. Eric Ersson f. 1836 och Brita Stina Larsdotter får mellan 1862 till 1881  8 barn, varav 5 avled i barnsjukdomar. Erics hustru Brita Stina Larsdotter avlider 1866 i leversjuka.. 1889 har sonen Anders Alfred tagit sig namnen Hjelm och flyttar till Stockholm. Nu finns  kvar i Albäck  bonden Eric Ersson och barnen Anna f. 1862, Johan Erik 1866, Axel Leonard 1876.Axel Leonard flyttar till Folkärna 1900. Hem.äg Eric Ersson f. 1836 avlider 1912. Som dödsorsak står hjärtslag och åderförkalkning. Sonen Johan Erik f. 1886 står nu som ny hem. äg. Hemma bor också syster Anna f. 1862. Anna avlider 1917. Johan Erik säljer då fastigheten till sågverket AB Olsson och Rosenlund i Heby och flyttar samtidigt till Svartbäck. Nu kommer en följd av arrendatorer. Den första hette Johan Erik Engström f. 1867, med Hilma Augusta f. 1870 och 3 barn. De kom från Altuna 1917. De flytta till Uppsala 1926. Från Uppsala kom samma år Oskar August Kollberg f, 1879 med hustru Anna Charlotta Johansson f. 1868 och 3 barn. 1939 rev Olsson och Rosenlund bostadshuset och byggde ett nytt. Kollberg blev kvar till 1944, då han efterträddes av Ivar Jansson med hustru Svea och 2 barn. De kom närmast från Ölsta. 1949 kom sista arrendatorerna. Karl Axel Flink med hustru Ellen Viktoria tillsammans med mågen Martin Eriksson med hustru Doris Viktoria och 1 barn. 1973 säljer .     Olsson och Rosenlund Albäck. Första hemmansägare blev Allan Ek med hustru Birgitta och 4 barn, Ek;s kom från grannfastigheten Fallet. 1980 utökas Albäck då Ek inköper fastigheten Svartbäck av Martin Lindbergs dödsbo. Bostadshusen Övre och Nedre Svartbäck säljs efter några år. Kvar under Albäck blir åker och skogsmark. Allan Ek slutar som bonde 1988. Samma år kom som ny ägare Anders Larsson f. i Ölsta 1944. I början av 2000 revs bostadshuset och ett nytt är under uppbyggnad. Anders är skriven i Stockholm och använder Albäck som fritidshus. Åkermarken arrenderas av Viléns i Sör Kärrbäck.

Norrby 2015  Bosse

 


Bilder och dokument från Albäck

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Torbjörn Strandberg