Stensätra

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.912447, 15.398588

Information om Stensätra

Stensätra var ett torp, som låg ca 200 meter upp på vägen mot Stjärneberg från nuvarande Kisavägen, mittför sjön Narven. Boningshuset låg ca 30 meter söder om Stjärnebergsvägen och svinhus, ladugård och vedbod omedelbart norr om vägen. Idag syns fortfarande husgrunden med den nerrasade murstocken. En stensatt grop i grunden tyder på, att man där hade en källare. Grundstenar till ladugården kan också skönjas. Vattenkällan låg ca 10 meter väster om boningshuset. Huset revs ca 1940. Timret användes till byggnadsmaterial vid uppförandet av det yngre bostadshuset i Stjärneberg.Den första bebyggaren var Samuel Fredrik Pettersson, 1824-1905. Han och hans hustru Clara Gustava Persdotter, 1831-1905, flyttade dit 1855 och levde där tills de dog. Paret fick 9 barn.

Den siste brukaren var Carl Johan Edvin Carlsson, f 1899 och hans hustru Signe, f 1904. Carl kom med sina föräldrar till Stensätra 1909. Han brukade torpet efter sina föräldrar. 1946 flyttade Karl, Signe och deras fyra barn och platsen blev öde. Boningshuset revs och användes till husbygge i Stjärneberg.


Bilder och dokument från Stensätra

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson